Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Οικονομικοί Δείκτες  |  Μάκρο - Οικονομικά  |  Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες

Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ)

Ρυθμός Ανάπτυξης 2022Τ2-2023Τ2

Ρυθμός Ανάπτυξης 2022Τ2-2023Τ2

Ανεργία ΕΕΔ

Ανεργία ΕΕΔ

Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες για την Κύπρο, 2019-2026 (Απρίλιος 2023)

Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες για την Κύπρο, 2019-2026 (Απρίλιος 2023)

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο

Δημόσιο Χρέος

Δημόσιο Χρέος

Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες για την Κύπρο, 2019-2025 (Οκτώβριος 2022)

Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες για την Κύπρο, 2019-2025 (Οκτώβριος 2022)

Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες για την Κύπρο, 2019-2025 (Απρίλιος 2022)

Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες για την Κύπρο, 2019-2025 (Απρίλιος 2022)

Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες για την Κύπρο, 2017-2024 (Οκτώβριος 2021)

Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες για την Κύπρο, 2017-2024 (Οκτώβριος 2021)

Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες για την Κύπρο, 2017-2024 (Απρίλιος 2021)

Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες για την Κύπρο, 2017-2024 (Απρίλιος 2021)