Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Κυρώσεις εναντίον Ρωσίας και Λευκορωσίας

Ανακοίνωση σχετικά με την υιοθέτηση του 12ης δέσμης ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 18/12/2023.

 1. Νέες καταχωρίσεις και νέο κριτήριο καταχώρισης:

Στη λίστα των ευρωπαϊκών κυρώσεων, έχουν καταχωρηθεί επιπρόσθετα, 61 φυσικά πρόσωπα και 86 νομικές οντότητες κυρίως φορείς του Ρωσικού στρατού και του τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών στρατιωτικής βιομηχανίας. Περιλαμβάνονται επίσης οντότητες από τον τομέα της πληροφορικής, καθώς και άλλοι σημαντικοί οικονομικοί παράγοντες.  Στις καταχωρήσεις περιλαμβάνεται και ο υιός του Medvedev που ηγείται προγράμματος ψηφιακής οικονομίας στις κατεχόμενες περιοχές και κατά οργανισμών / προσώπων που εμπλέκονται στην κατήχηση παιδιών από την Ουκρανία (συμπεριλαμβανομένων “Crimea Patriotic Centre” και “Avantgarde”). 

Όσον αφορά το νέο κριτήριο καταχώρισης, αυτό αφορά όσους επωφελούνται από την κατάσχεση ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία.

2. Τομεακές Κυρώσεις 

(α) Απαγόρευση εισαγωγής ρωσικών διαμαντιών:  περιορισμοί στις εισαγωγές μη βιομηχανικών διαμαντιών που εξορύσσονται, μεταποιούνται ή παράγονται στη Ρωσία. Οι προτεινόμενες κυρώσεις εντάσσονται στη διεθνώς συντονισμένη απαγόρευση των διαμαντιών από τη G7, που έχει ως στόχο να στερήσει από τη Ρωσία αυτή τη σημαντική ροή εσόδων, η οποία εκτιμάται σε 4 δισ. ευρώ ετησίως. Όλα τα μέλη της G7 θα εφαρμόσουν άμεση απαγόρευση των διαμαντιών που εξάγονται από τη Ρωσία το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2024. Από την 1η Μαρτίου 2024 θα αρχίσει να ισχύει η απαγόρευση των ρωσικών διαμαντιών που έχουν υποστεί κατεργασία σε τρίτη χώρα και, από την 1η Σεπτεμβρίου 2024, η απαγόρευση θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο, κοσμήματα, και ρολόγια χειρός που περιέχουν διαμάντια. Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών, θα θεσπιστεί στο πλαίσιο της G7 ένας ισχυρός μηχανισμός επαλήθευσης και πιστοποίησης με βάση την ιχνηλασιμότητα για τα ακατέργαστα διαμάντια. 

(β)  Απαγόρευση εισαγωγών πρώτων υλών για την παραγωγή χάλυβα, μεταποιημένων προϊόντων αργιλίου και άλλων μεταλλικών αγαθών: νέα μέτρα που περιορίζουν τις εισαγωγές από τη Ρωσία ορισμένων μεταλλικών αγαθών. 

(γ) Περιορισμοί των εξαγωγών: πρόσθετοι περιορισμοί στις εξαγωγές αγαθών διπλής χρήσης και προηγμένων τεχνολογικών και βιομηχανικών αγαθών, αξίας 2,3 δισ. ευρώ ετησίως. Συγκεκριμένα: 

 • Νέοι έλεγχοι των εξαγωγών τεχνολογίας διπλής χρήσης / προηγμένης τεχνολογίας, με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών ικανοτήτων της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων χημικών ουσιών, θερμοστατών, κινητήρων συνεχούς ρεύματος και σερβοκινητήρων για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), μηχανών-εργαλείων και μερών μηχανών.
 • Νέες απαγορεύσεις εξαγωγών βιομηχανικών αγαθών της ΕΕ, με στόχο την περαιτέρω υπονόμευση των ικανοτήτων της Ρωσίας στον βιομηχανικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων μηχανών και των μερών τους, κατασκευαστικών προϊόντων, μεταποιημένου χάλυβα, προϊόντων χαλκού και αργιλίου, λέιζερ και μπαταριών.
 • Προσθήκη 29 ρωσικών οντοτήτων και οντοτήτων τρίτων χωρών στον κατάλογο των οντοτήτων που συνδέονται με το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας (συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων με έδρα στο Ουζμπεκιστάν και στη Σινγκαπούρη).
 • Απαγόρευση παροχής λογισμικού που σχετίζεται με επιχειρήσεις και σχεδιασμό στη ρωσική κυβέρνηση ή σε ρωσικές εταιρείες. Στόχος είναι να παρεμποδιστούν περαιτέρω οι ικανότητες της Ρωσίας στον βιομηχανικό τομέα. Οι περιορισμοί στον κλάδο των υπηρεσιών είναι ένας τομέας στον οποίο υπάρχει συνεργασία στενά με τους διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

(δ) ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 • Νέο κριτήριο καταχώρισης: Το Συμβούλιο συμφώνησε ένα νέο κριτήριο καταχώρισης για να συμπεριληφθούν πρόσωπα που επωφελούνται από την εξαναγκαστική μεταβίβαση, από εταιρείες της ΕΕ, της κυριότητας ή του ελέγχου των ρωσικών θυγατρικών τους. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα αποκομίσει κέρδη από τις ζημίες που υφίστανται οι εταιρείες της ΕΕ όταν οι θυγατρικές τους αγοράζονται με εξαναγκασμό από Ρώσους ιδιοκτήτες/διοίκηση.
 • Δυνατότητα διατήρησης των θανόντων στον κατάλογο δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο υπονόμευσης του μέτρου δέσμευσης.
 • Αυστηρότερη υποχρέωση των κρατών μελών να εντοπίζουν προληπτικά τα περιουσιακά στοιχεία των καταχωρισμένων προσώπων, προκειμένου να προλαμβάνουν και να εντοπίζουν περιπτώσεις παραβίασης ή καταστρατήγησης των κυρώσεων. 

(ε) ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 • Ανώτατη τιμή πετρελαίου: Με σκοπό την αποθάρρυνση της συνέχισης του πολέμου  από τη Ρωσία, με στόχο την λήψης αυστηρότερων μέτρων στην ανώτατη τιμή του πετρελαίου που ορίστηκε σε διεθνές επίπεδο από την ομάδα G7+, θεσπίστηκαν νέα μέτρα για τη στενότερη παρακολούθηση της πώλησης δεξαμενόπλοιων σε τρίτες χώρες και την επιβολή πιο αναλυτικών απαιτήσεων όσον αφορά τις βεβαιώσεις. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμψει την ανώτατη τιμή. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ έχει ξεκινήσει στενό διάλογο με τους εταίρους της G7 για να διασφαλίσει την ευθυγράμμιση των μέτρων και των μελλοντικών κατευθυντήριων γραμμών
 • Νέα απαγόρευση εισαγωγής υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG), η οποία θα έχει επίπτωση σε ετήσιες εισαγωγές αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ, με αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος των υπαρχουσών συμβάσεων για μέγιστη περίοδο 12 μηνών 

(στ) Ισχυρότερα Μέτρα κατά της Καταστρατήγησής των περιοριστικών μέτρων 

 • Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της απαγόρευσης διαμετακόμισης μέσω της Ρωσίας με την προσθήκη ορισμένων οικονομικά κρίσιμων αγαθών όταν αυτά προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες. 
 • Υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης να απαγορεύουν συμβατικά την επανεξαγωγή ορισμένων κατηγοριών ευαίσθητων αγαθών στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων αγαθών που σχετίζονται με την αεροπορία, καυσίμων αεριωθούμενων, πυροβόλων όπλων και αγαθών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κοινών ειδών υψηλής προτεραιότητας. 
 • Θέσπιση νέου μέτρου που θα απαιτεί την κοινοποίηση ορισμένων μεταφορών κεφαλαίων εκτός της ΕΕ από οντότητες της ΕΕ που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 40 % σε Ρώσους υπηκόους ή οντότητες εγκατεστημένες στη Ρωσία. 

(ζ) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ

 • Θέσπιση νέας παρέκκλισης για τις περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη αποφασίζουν να στερήσουν ένα καταχωρισμένο πρόσωπο από κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
 • Θέσπιση παρέκκλισης ώστε να επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για ζημίες από ασφαλιστική εταιρεία που καταχωρίστηκε τώρα στον κατάλογο.
 • Θέσπιση παρέκκλισης ώστε να επιτρέπεται η πώληση εταιρειών της ΕΕ που ανήκουν σε ορισμένα πρόσωπα ή οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
 • Προσθήκη τεχνικής τροποποίησης που επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών πλοήγησης που είναι αναγκαίες για την ασφάλεια στη θάλασσα. 

 

Αναλυτικότερη πληροφόρηση στις συνδέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (links) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6566  

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_23_6566

 

Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι

Γραφείο Τύπου Υπουργού