Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Γραφείο Τύπου  |  Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι Υπουργείου

Γραφείο Τύπου

Δημόσια Διαβούλευση - Νέο Νομοθετικό πλαίσιο για την εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Νέο Νομοθετικό πλαίσιο για την εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων 

Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων του Εθνικού του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) και συγκεκριμένα της μεταρρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση κρίσεων στα πιστωτικά ιδρύματα, κυκλοφορεί το παρόν έγγραφο, για σκοπούς υποβολής απόψεων από ενδιαφερόμενους φορείς, επί των σχεδίων Νόμων και Κανονισμών που αναφέρονται πιο κάτω. 

Η μεταρρύθμιση του πλαισίου εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων, αποτελεί κύριο μεταρρυθμιστικό έργο του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, το οποίο εντάσσεται στον τρίτο Άξονα Πολιτικής του ΣΑΑ και ειδικότερα στη συνιστώσα που αφορά τη διασφάλιση της δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (μεταρρύθμιση C3.5R1). 

Η πιο κάτω δέσμη σχεδίων, αποτελείται εν μέρει από εκ νέου εναρμονιστικές και εν μέρει από εθνικές διατάξεις. 

(α) περί της περί Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμος 

Το υπό αναφορά Νομοσχέδιο αποσκοπεί στην υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού πλαισίου αφερεγγυότητας των αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας καθώς και η συνέχιση των κρίσιμων λειτουργιών κατά την εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Νομοσχεδίου, με την υιοθέτηση του αποτελεσματικού πλαισίου εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων, είναι οι εξής:

  • η συνέχιση της πρόσβασης των καταθετών στις καταθέσεις τους μέσω της πώλησης εργασιών του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η αποζημίωση των ασφαλισμένων καταθετών από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, και
  • η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους τους πιστωτές με τη μεγιστοποίηση της αξίας της εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων. 

(β) ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος

(γ) ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος

(δ) ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος

(ε) οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας μεταρρύθμισης, απαιτούνται τροποποιήσεις και των πιο πάνω παρεμφερών νομοθετημάτων [(β)-(ε)], ώστε να αναδιατυπωθούν διατάξεις του βασικού τους κειμένου, σχετικές με τη διαδικασία εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Περαιτέρω οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμοι και Κανονισμοί [(δ)&(ε)], τροποποιούνται με σκοπό την εισαγωγή νέων διατάξεων για αποτροπή/πρόληψη των εκκαθαρίσεων πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ο καθορισμός μέτρων που μπορεί να λάβει το Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για την αποτροπή της εκκαθάρισης, η εισαγωγή δυνατότητας του Σχεδίου Εγγύησης Καταθέσεων για άντληση κεφαλαίων από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μέσω εγγυήσεων ή δανεισμού από τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα ή από κρατικές εγγυήσεις κ.α. 

Το Υπουργείο Οικονομικών σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια ή απόψεις σας, σε Word format, μέχρι τις 16/12/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση eiosifidou@mof.gov.cy. 

Τα πιο πάνω σχέδια Νόμων και Κανονισμών ακολουθούν:                  

                                 

 

Γραφείο Τύπου

Tags

Αρχείο

Σχετικά Άρθρα