Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Γραφείο Τύπου  |  Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι Υπουργείου

Γραφείο Τύπου

Ανακοίνωση αναφορικά με την υποχρέωση που επιβάλλει το Άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 269/2014 σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς με την τροποποίηση του Κανονισμού ημερ. 25/02/2023

 

Αντικατάσταση τυποποιημένου πίνακα αναφορικά με την υποχρέωση που επιβάλλει το Άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 269/2014 σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς με την τροποποίηση του Κανονισμού ημερ. 25/02/2023 με παραπομπή στον τυποποιημένο πίνακα ο οποίος ετοιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και σε Frequently asked questions as of 26 April 2023 της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

https://finance.ec.europa.eu/document/c7d6661d-6cc1-4797-815a-e87c26837380_en 

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-04/faqs-sanctions-russia-assets-freezes_en.pdf 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του πιο πάνω Κανονισμού, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς έχουν υποχρέωση να παρέχουν στις εθνικές αρμόδιες αρχές λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κεφάλαια και οικονομικούς πόρους που έχουν δεσμευθεί ή θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί ως δεσμευμένοι, καθώς και πληροφορίες σχετικά με κεφάλαια και οικονομικούς πόρους που ανήκουν, βρίσκονται στην κατοχή ή ελέγχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς καταχωρισμένα στον κατάλογο που έχουν αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε μετακίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, πρόσβασης ή διαπραγμάτευσης, κατά τις δύο βδομάδες πριν από την καταχώριση στον κατάλογο. 

Συγκεκριμένα, κατά παρέκκλιση από τους εφαρμοστέους κανόνες σχετικά με την υποβολή στοιχείων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι φορείς: 

α) παρέχουν αμέσως και εντός δύο εβδομάδων από την απόκτηση αυτών των πληροφοριών, τυχόν πληροφορίες που μπορεί να διευκολύνουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όπως: 

- πληροφορίες σχετικά με κεφάλαια και οικονομικούς πόρους που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 ή  

- πληροφορίες που κατέχουν σχετικά με κεφάλαια και οικονομικούς πόρους σε ενωσιακό έδαφος που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που έχουν καταχωριστεί στο παράρτημα I και τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί ως δεσμευμένα από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς που υποχρεούνται να τα δεσμεύσουν, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούν ή βρίσκονται,  

- πληροφορίες που κατέχουν σχετικά με κεφάλαια και οικονομικούς πόρους σε ενωσιακό έδαφος που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που έχουν καταχωριστεί στο παράρτημα I και έχουν αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε μετακίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, πρόσβασης ή διαπραγμάτευσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο ε) ή στ) κατά τις δύο εβδομάδες που προηγούνται της καταχώρισης των εν λόγω φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων στο παράρτημα Ι, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούν ή βρίσκονται  

β) συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή σε κάθε έλεγχο των εν λόγω πληροφοριών.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα κεφάλαια και τους οικονομικούς πόρους που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 και παρέχονται βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:  

α) πληροφορίες για την ταυτοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων, στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο των οποίων βρίσκονται τα δεσμευμένα κεφάλαια και οι δεσμευμένοι οικονομικοί πόροι, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού μητρώου ΦΠΑ ή του αριθμού φορολογικού μητρώου τους, 

β) το ποσό ή την αγοραία αξία των εν λόγω κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων κατά την ημερομηνία αναφοράς και κατά την ημερομηνία δέσμευσης και 

γ) τα είδη κεφαλαίων, με ανάλυση στις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο ζ) σημεία i) έως vii), καθώς και σε κρυπτοστοιχεία και άλλες σχετικές κατηγορίες, και σε μια πρόσθετη κατηγορία που αντιστοιχεί σε οικονομικούς πόρους κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο δ). Για καθεμία από τις εν λόγω κατηγορίες και εφόσον είναι διαθέσιμες, την ποσότητα, την τοποθεσία και άλλα σχετικά χαρακτηριστικά των κεφαλαίων ή των οικονομικών πόρων.  

Οι πιο πάνω πληροφορίες αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δύο εβδομάδων μετά τις 26 Απριλίου και αφού συμπληρωθούν στο ακόλουθο Excel spreadsheet στο email: sanctions.compliance@mof.gov.cy  

Σημειώνεται ότι η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση γνωστοποίησης θα θεωρείται ως συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παράκαμψη των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού διαπράττοντας ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 58(Ι)/2016. 

Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται ή λαμβάνονται από το Υπουργείο Οικονομικών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν ή ελήφθησαν. 

Το Υπουργείο Οικονομικών θα χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 

Γραφείο Τύπου

Tags

Αρχείο

Σχετικά Άρθρα