Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Γραφείο Τύπου  |  Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι Υπουργείου

Γραφείο Τύπου

Ανακοίνωση αναφορικά με την υποχρέωση που επιβάλλει το Άρθρο 5(α) του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014 σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς

Ανακοίνωση αναφορικά με την υποχρέωση που επιβάλλει το Άρθρο 5(α) του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014 σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών κεντρικών τραπεζών, των οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων, και των κεντρικών αντισυμβαλλομένων αντισυμβαλλομένων με την τροποποίηση του Κανονισμού ημερ. 25/02/2023

"Αντικατάσταση Τυποποιημένου Πίνακα σχετικά με την  Ανακοίνωση αναφορικά με την υποχρέωση που επιβάλλει το Άρθρο 5(α) του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014 σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς με παραπομπή σε τυποποιημένο πίνακα ο οποίος ετοιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και σε Frequently asked questions as of 26 April 2023 της Ευρωπαϊκή Επιτροπή." 

https://finance.ec.europa.eu/document/9663982c-3dc6-4f1e-bc9f-c7609507dc94_en  

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-04/faqs-sanctions-russia-central-bank_en.pdf 

Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της απαγόρευσης των συναλλαγών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποθεματικών και στοιχείων ενεργητικού της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς οφείλουν να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και ταυτόχρονα στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού και αποθεματικά που κατέχουν ή ελέγχουν ή των οποίων είναι αντισυμβαλλόμενοι. 

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 5α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, προστίθενται οι ακόλουθες παραγράφοι:

«4α. Κατά παρέκκλιση από τους εφαρμοστέους κανόνες σχετικά με την υποβολή στοιχείων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών κεντρικών τραπεζών, των οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )*, των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 )*, των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, και των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 )*, υποβάλλουν, το αργότερο δύο εβδομάδες μετά τις 27 Απριλίου 2023, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούν ή βρίσκονται, και ταυτόχρονα στην Επιτροπή, πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ενεργητικού και τα αποθεματικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου τα οποία κατέχουν ή ελέγχουν ή των οποίων είναι αντισυμβαλλόμενοι. Οι πληροφορίες αυτές επικαιροποιούνται κάθε τρεις μήνες και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:


α) πληροφορίες για την ταυτοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που έχουν στην ιδιοκτησία τους, στην κατοχή τους ή υπό τον έλεγχό τους τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού και αποθεματικά, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος ή της επωνυμίας, της 
διεύθυνσης και του αριθμού ΦΠΑ ή αριθμού φορολογικού μητρώου,

β) το ποσό ή την αγοραία αξία των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού και αποθεματικών κατά την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων και κατά την ημερομηνία ακινητοποίησης,

γ) τα είδη των στοιχείων ενεργητικού και των αποθεματικών, με ανάλυση στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο ζ) σημεία i) έως vii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου (4)*, καθώς και σε κρυπτοστοιχεία και άλλες σχετικές κατηγορίες, και σε μια πρόσθετη κατηγορία που αντιστοιχεί στους οικονομικούς πόρους κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο

δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014. Για καθεμία από τις εν λόγω κατηγορίες και εφόσον είναι διαθέσιμα, αναφέρονται τα σχετικά χαρακτηριστικά, όπως η ποσότητα, ο τόπος, το νόμισμα, η ληκτότητα και οι συμβατικοί όροι μεταξύ της υποβάλλουσας τα στοιχεία οντότητας και του ιδιοκτήτη των στοιχείων ενεργητικού.

4β. Όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που υποβάλλει τα στοιχεία διαπιστώνει έκτακτη και απρόβλεπτη απώλεια ή ζημία στα στοιχεία ενεργητικού και τα αποθεματικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4α, οι πληροφορίες αυτές υποβάλλονται αμέσως στην αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους μέλους και διαβιβάζονται ταυτόχρονα στην Επιτροπή.» 

Οι πιο πάνω πληροφορίες αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών στο ακόλουθο email: 

sanctions.compliance@mof.gov.cy  

Σημειώνεται ότι η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση γνωστοποίησης θα θεωρείται ως συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παράκαμψη των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού διαπράττοντας ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 58(Ι)/2016. 

Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται ή λαμβάνονται από το Υπουργείο Οικονομικών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν ή ελήφθησαν. 

Το Υπουργείο Οικονομικών θα χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Γραφείο Τύπου

Tags

Αρχείο

Σχετικά Άρθρα