Loading...
 
Home  |  Publications  |  Annual Report

Ετήσια Έκθεση Υπουργείου Οικονομικών για το 2019

ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φίλες και φίλοι,

Είναι με τιμή που ως Υπουργός Οικονομικών χαιρετίζω για πρώτη φορά την Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου για το έτος 2019. Ένα έτος κατά το οποίο η οικονομία μας κατέγραψε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον τέως Υπουργό Οικονομικών κύριο Χάρη Γεωργιάδη για το εξαιρετικό έργο που έχει φέρει εις πέρας, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης. Σήμερα, βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας σοβαρής πρόκλησης – της πανδημίας COVID-19. Οι επιπτώσεις στην οικονομία μας, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο, δεν μπορούν να υπολογιστούν ακόμα αλλά θα είναι σίγουρα σημαντικές. Με κοινή προσπάθεια, συλλογική ευθύνη και αποφασιστικότητα που ως λαός επανειλημμένα έχουμε επιδείξει σε κρίσιμες στιγμές θα πετύχουμε και αυτή την φορά ώστε να ξεπεραστεί και αυτή η δοκιμασία.

Το 2019 συνέχισε η σταθερή αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, η οποία ανήλθε στο 3,2%, μια επίδοση που κατέταξε την Κύπρο στις πιο ψηλές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ανάπτυξη, βιώσιμη, η οποία είναι εμφανής μέσα από τη διαρκή πτωτική τάση της ανεργίας, η οποία στο τέλος του 2019 περιορίστηκε στο 7,1%, τη σταδιακή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και της ιδιωτικής κατανάλωσης και τη βελτίωση στους δείκτες κοινωνικής ανισότητας και της κατανομής εισοδήματος.

Οι εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα το 2019 συνεχίστηκαν με περαιτέρω αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και εντατικοποιημένες προσπάθειες μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ), με την περαιτέρω προώθηση σειράς νομοθετικών μέτρων για την ενίσχυση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει τη διαχείρισή τους, τις πωλήσεις ΜΕΧ και τις προσπάθειες απομόχλευσης των τραπεζικών ισολογισμών, καθώς και την έναρξη του Σχεδίου «Εστία», για την προστασία της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων τους.

Όλα τα πιο πάνω συνιστούν δράσεις που αποσκοπούν σε μια ισόρροπη ανάπτυξη, αποφεύγοντας πρόσθετες επιβαρύνσεις σε βάρος του φορολογούμενου πολίτη. Παράλληλα, προωθείται ένα νέο φορολογικό σύστημα με περιβαλλοντικό προσανατολισμό, μια δηλαδή δημοσιονομικά ουδέτερη πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, μετατοπίζοντας τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε ρυπογόνες δραστηριότητες, με τα έσοδα που θα προκύπτουν να επιστρέφονται στον πολίτη μέσω της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης στην απασχόληση. Έχουμε δρομολογήσει τη μεταρρύθμιση του φόρου χαρτοσήμων. Προωθείται επίσης συστηματικά η φορολογική συμμόρφωση.

Στις συνθήκες που επικρατούν σήμερα με την πανδημία COVID-19 να έχει πλήξει ολόκληρο τον πλανήτη, καθίσταται ακόμα πιο απαραίτητη η προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η προώθηση μεταρρυθμίσεων στις δομές και διαδικασίες του κράτους και της οικονομίας παραμένει για μας ύψιστη προτεραιότητα και ως εκ τούτου ως Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζουμε με τις προσπάθειες για την οριζόντια μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διατήρηση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, τη δημιουργία μιας ενιαίας εποπτικής αρχής για ασφάλειες και ταμεία προνοίας, τη μεταρρύθμιση του τρόπου λειτουργίας της Κεντρικής Τράπεζας και την ετοιμασία ενός σύγχρονου νόμου για τις εταιρίες. Ταυτόχρονα, προχωρούμε με το καταρτισμό του πλαισίου διαχείρισης των μελλοντικών εσόδων από το φυσικό αέριο μέσα από την ψήφιση του νομοθετικού πλαισίου για το Εθνικό Ταμείο Επενδύσεων, τη διαφοροποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο Χρηματιστήριο και την προώθηση και την αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας στην περιοχή του Τροόδους.

Φίλες και φίλοι,

Μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει πολλά. Η σύνεση, η σκληρή δουλειά και οι θυσίες που κατέβαλαν από κοινού οι οικονομικοί συντελεστές στο σύνολό τους εξασφάλισαν την απαραίτητη οικονομική σταθερότητα και την αναπτυξιακή δυναμική. Μέσα από την συλλογική προσπάθεια θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ακόμα μια φορά, για θωράκιση της οικονομίας μας.

Κωνσταντίνος Πετρίδης
Υπουργός Οικονομικών

Announcements

Press Office