Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Minister's Press Releases

Press Office

Minister's Press Releases

Χαιρετισμός Υπουργού Οικονομικών - Ετήσια Γενική Συνέλευση 2021 Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου

Αγαπητέ Πρόεδρε και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Αγαπητέ Γενικέ Διευθυντή του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου,

Κυρίες και κύριοι,

 

Είναι με ιδιαίτερη τιμή που αποδέχθηκα την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, ενός Συνδέσμου που συμβάλει τα μέγιστα στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας γενικότερα.

Όλοι γνωρίζουμε πως ένα εύρυθμο τραπεζικό σύστημα αποτελεί βασικότατο πυλώνα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε οικονομίας.

Κυρίες και Κύριοι,

Όπως αποδείχθηκε εδώ και πέραν του ενός έτους, η πατρίδα μας, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος, δίνει μια μάχη με τις προκλήσεις που έχει προκαλέσει η πανδημία. Σε αυτή τη δοκιμασία, μια δοκιμασία με άγνωστη ακόμη ένταση και διάρκεια, είχαμε από την αρχή διαβεβαιώσει ότι η Κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Και αυτό έπραξε.

Μέσω του πακέτου στήριξης της οικονομίας, κρατήσαμε σε υψηλά επίπεδα το διαθέσιμο εισόδημα των συμπολιτών μας, ενισχύσαμε με σημαντικούς πόρους τον τομέα της υγείας, αναστείλαμε την καταβολή δόσεων και επιτοκίων όλων των δανείων για 9 μήνες, αναστείλαμε την καταβολή φόρων και οφειλών. Έτσι αποτρέψαμε τις απολύσεις προσωπικού και τις πτωχεύσεις υγειών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, σημαντικό εργαλείο στήριξης της οικονομίας, αποτελεί το έκτακτο και προσωρινό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χρηματοδότηση της ανάκαμψης και έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κρίση, το Next Generation EU, πυρήνα του οποίου αποτελεί ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Το Next Generation EU δεν αφορά μόνο διαθέσιμους πόρους, , αλλά και ένα όραμα για την μελλοντική γενιά. Μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, στόχος είναι η Κύπρος να αναδειχθεί ως μια χώρα με υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Μια χώρα της οποίας το εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού να ευθυγραμμίζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις τάσεις της αγοράς. Μια χώρα που θα καταστεί πρωτοπόρος στην Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση και που θα δημιουργήσει ένα ανθεκτικό σύστημα υγείας.

Το όραμα προνοεί τη μετατροπή της Κύπρου σε «Αειφόρο Επιχειρηματικό και Εμπορικό Κέντρο της Ευρώπης» με ταυτόχρονη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, ώστε να διασφαλίζεται μία μακροχρόνια βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να είναι το Ευρωπαϊκό Αύριο και η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή οικογένεια μας παρέχει αυτή την ευκαιρία

Παρά το γεγονός ότι η πανδημία συνεχίζει να εξελίσσεται, είναι ήδη αξιοσημείωτη η πρόοδος του κυπριακού τραπεζικού τομέα ο οποίος βαδίζει με σταθερά βήματα προς τη βιωσιμότητα. Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, μεσούσης της πανδημίας, σημείωσε βελτιστοποίηση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, ενίσχυσης της ρευστότητας και αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας. Επίσης, ο όγκος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων παρουσίασε σημαντική μείωση, ιδιαίτερα εντός του 2020 όπου το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων έφτασε στο 18% περίπου σε σχέση με 28% το 2019. Όλα αυτά σε συνδυασμό με ένα ακόμη πιο ισχυρό κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, ενισχύουν ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη και την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος.

Σε αντίθεση με την κρίση που κορυφώθηκε το 2013, στην τρέχουσα δοκιμασία ο τραπεζικός τομέας έχει συνδράμει στη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και στη διοχέτευση πόρων προς την πραγματική οικονομία, γεγονός που συνδέεται άρρηκτα με την πρόοδο του τομέα κατά τα προηγούμενα έτη.

Παρόλα αυτά, οι προκλήσεις για τον τραπεζικό τομέα παραμένουν. Το μέγεθος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων εξακολουθεί να είναι μεγάλο τόσο σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας μας όσο και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό δείκτη, με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης στον Ευρωπαϊκό χώρο να αυξάνονται διαρκώς.

Πιστεύουμε όμως ακράδαντα πως οι κυπριακές τράπεζες είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις όποιες προκλήσεις. Ήδη προσάρμοσαν τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσής τους στα σύγχρονα διεθνή τεχνολογικά δεδομένα και παρείχαν την κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό τους.

Αναγνωρίζοντας ότι οι κύριες πηγές κινδύνου τόσο του χρηματοοικονομικού τομέα όσο και της οικονομίας γενικότερα είναι άμεσα συνυφασμένες με την διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων καθώς και το γεγονός ότι η μείωση τους εξαρτάται απόλυτα από τη λειτουργία ενός σταθερού νομικού πλαισίου, διαβεβαιώνουμε πως, από πλευράς Κυβέρνησης, οι προσπάθειες για διευκόλυνση της διαχείρισης τους συνεχίζονται, με στόχο τη σημαντική βελτίωση στις προοπτικές των τραπεζών.

Κυρίες και κύριοι,

Είμαι βέβαιος πως η συνεργασία της Κυβέρνησης και του Συνδέσμου Τραπεζών θα είναι στενή και πως μαζί θα καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ένα ακόμη πιο αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού μας συστήματος.

ΒΙΝΤΕΟ

https://www.youtube.com/watch?v=aEhnhzmsNhA 

 

 

Related Articles