Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Minister's Press Releases

Press Office

Minister's Press Releases

Χαιρετισμός Υπουργού Οικονομικών, κ. Μάκη Κεραυνού, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 2024

Χαιρετισμός Υπουργού Οικονομικών, κ. Μάκη Κεραυνού,

Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 2024

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

 

Κύριε Πρόεδρε και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου,

Φίλε Γενικέ Διευθυντή του Συνδέσμου,

Κυρίες και Κύριοι,  

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, ως εκπρόσωπος των εμπορικών τραπεζικών ιδρυμάτων της Κύπρου, έχει επιδείξει διαχρονικά σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όπου οι προκλήσεις ήταν μεγάλες και συνεχείς.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά και όπως όλοι στο πρόσφατο παρελθόν βιώσαμε, η κατάσταση του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική σταθερότητα.

Το τραπεζικό σύστημα, αποτελεί το νευρικό σύστημα της οικονομίας και επομένως η ύπαρξη ενός υγιή, καλά κεφαλαιοποιημένου, με ψηλό ποσοστό προβλέψεων και χαμηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, τραπεζικού τομέα, πρέπει να είναι μόνιμα και υπό την παρακολούθηση του Υπουργείου Οικονομικών, πέραν από τους εποπτικούς μηχανισμούς που εποπτεύουν και αξιολογούν το ανεξάρτητο τραπεζικό σύστημα. 

Καθοριστική βέβαια προϋπόθεση για οικονομική σταθερότητα είναι επίσης η υλοποίηση μιας συνετής, προληπτικής και νοικοκυρεμένης οικονομικής πολιτικής, η οποία να διασφαλίζει μια βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η προϋπόθεση αυτή αποτελεί πάγια πολιτική της Κυβέρνησης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, γιατί η πολιτική αυτή αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων λόγω των σοβαρών γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οποίες δημιουργούν μεγάλες αβεβαιότητες.

Απόδειξη τούτου, παρά το αντίξοο και γεμάτο προκλήσεις διεθνές οικονομικό περιβάλλον, μέσα από σωστές και ορθολογικές οικονομικές πολιτικές, έχουμε πετύχει η οικονομία της Κύπρου να βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες της Ε.Ε. από πλευράς οικονομικών επιδόσεων. Αυτό επιβεβαιώνεται και μέσα από τις Εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου δίνονται εύσημα στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη διαχείριση της οικονομίας. Συγκεκριμένα, η Κύπρος παρουσίασε τη μεγαλύτερη επιτάχυνση στην Ευρωζώνη και στο σύνολο της ΕΕ, με ρυθμό ανάπτυξης στο 3,5% το πρώτο τρίμηνο του 2024, όταν ο μέσος όρος ανάπτυξης στην ΕΕ ήταν μόλις στο 0,4%.

Η αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει και υλοποιεί η Κυβέρνηση, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι από το Μάρτιο του 2023, σε 1 χρόνο διακυβέρνησης είχαμε 4 αναβαθμίσεις από τους Οίκους Αξιολόγησης και μόλις πρόσφατα την 5η αναβάθμιση από τον Οίκο Fitch.

Για τα έτη 2024 και 2025, η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να ενισχυθεί σε σχέση με το 2023, η ανεργία προβλέπεται να παραμείνει σε πτωτική πορεία, ενώ ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να επιβραδύνεται.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η οικονομία μας βρίσκεται σε σωστή πορεία και στόχος μου ως Υπουργός Οικονομικών είναι η διατήρηση της πορείας αυτής, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις πολύπλευρες και πολυσύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι, ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου, βρίσκεται στην ισχυρότερη θέση εδώ και μια δεκαετία με ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες. Η άνοδος των επιτοκίων έχει ενισχύσει την κερδοφορία και την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, παρόλο που το ύψος των επιτοκίων δημιουργεί προκλήσεις για την πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Δεν παραγνωρίζω το γεγονός ότι, η άνοδος των επιτοκίων δημιουργεί δυνητικούς κίνδυνους για τα τραπεζικά ιδρύματα, αφού πλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων τους.

Στα πλαίσια αυτά, ως Υπουργός Οικονομικών, σεβόμενος την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, έχω προβεί πολλές φορές σε συστάσεις προς τα τραπεζικά ιδρύματα για επαναξιολόγηση της επιτοκιακής τους πολιτικής. Οι παρεμβάσεις μας έχουν επιφέρει κάποια οριακά αποτελέσματα, αφού οι τράπεζες έχουν υιοθετήσει κάποια θετικά μέτρα όσον αφορά την απορρόφηση του αυξημένου κόστους από την αύξηση των επιτοκίων, καθώς επίσης και όσον αφορά τη διαμόρφωση των καταθετικών επιτοκίων.

Απευθύνομαι προς τα τραπεζικά ιδρύματα και αναμένω ότι θα δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα δραστικές κινήσεις προς δύο κατευθύνσεις.

Πρώτον, μείωση του ανοίγματος μεταξύ καταθετικών και δανειστικών επιτοκίων.

Δεύτερο, μη επανάληψη αύξησης επιτοκίων αλλά μια ουσιαστική πορεία αποκλιμάκωσης των δανειστικών επιτοκίων, ιδιαίτερα μετά και την οριακή μείωση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Θέλω να μεταφέρω προς τις Τράπεζες μας με τον πιο έντονο τρόπο τις κραυγές αγωνίας των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων μας και την κοινή συνισταμένη της πολιτικής αντίληψης για το ύψος των δανειστικών επιτοκίων, το οποίο αποτελεί ένα από τους πιο σοβαρούς ανασταλτικούς παράγοντες στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως το στεγαστικό.

Όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, διαπιστώνεται σημαντική μείωση στους ισολογισμούς των κυπριακών τραπεζών, παραμένει όμως το γεγονός ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην πραγματική οικονομία διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της οικονομίας και ειδικά των επιχειρήσεων.

Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, με τολμηρούς χειρισμούς, η κυβέρνηση κατόρθωσε να περάσει νομοσχέδια και άλλες ρυθμίσεις, που να διασφαλίζουν ένα σταθερό πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Καλώ τις τράπεζες μας, τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και τις διαχειρίστριες εταιρείες πιστώσεων, να συνεχίσουν τις προσπάθειες και τις θετικές προσεγγίσεις για να υπάρξει κάθετη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην πραγματική οικονομία, γεγονός που θα αποβεί προς αμοιβαίο όφελος όλων, αφού έτσι θα δοθεί σημαντική ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Κυρίες και Κύριοι, 

Μέσω εφαρμογής ορθολογικών πολιτικών απ’ όλους, θα συνεχίσουμε την πορεία αυτή, έτσι ώστε μέσα από την μακροοικονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών μας.

Σας ευχαριστώ για τη προσοχή σας και εύχομαι καλές επιτυχίες στη Γενική σας Συνέλευση.

Related Articles