Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Minister's Press Releases

Press Office

Minister's Press Releases

Χαιρετισμός Υπουργού Οικονομικών, κ. Μάκη Κεραυνού, στην Ημερίδα για Φορολογική Μεταρρύθμιση

Χαιρετισμός Υπουργού Οικονομικών, κ. Μάκη Κεραυνού,

στην Ημερίδα για Φορολογική Μεταρρύθμιση

 22 Μαΐου, 2024 

Εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση για προσφώνηση της Ημερίδας αυτής. 

Παρά το αντίξοο και γεμάτο προκλήσεις διεθνές οικονομικό περιβάλλον,, μέσα από σωστές και ορθολογικές οικονομικές πολιτικές, έχουμε πετύχει η οικονομία της Κύπρου να βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες της ΕΕ από πλευράς οικονομικών επιδόσεων.  Την εν λόγω πορεία προσδοκούμε να τη διατηρήσουμε και να τη συνεχίσουμε μεταξύ άλλων,  μέσω της εκπόνησης ενός ολιστικού φορολογικού μετασχηματισμού που να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές της Κυβέρνησης και της προεκλογικές διακηρύξεις του ΠτΔ. 

Βασικοί άξονες της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η αύξηση της απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, μέσα στα πλαίσια διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων,  η προώθηση της καινοτομίας και της πράσινης μετάβασης με εξελικτικές προοπτικές καθώς και η δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, διατηρώντας τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, μεσώ ενός απλοποιημένου φορολογικού συστήματος που να μειώνει το διοικητικό φόρτο και βάρος για τους φορολογούμενους. 

Ουσιαστικά προβλέπεται η δημιουργία ενός φορολογικού μοντέλου που να είναι δικαιότερο, να προβάλλεται η διαφάνεια τόσο για τους πολίτες και φορολογούμενους της Κύπρου, αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Αναλυτικότερα η εν λόγω φορολογική μεταρρύθμιση επικεντρώνεται: 

  • στην προώθηση των επενδύσεων και μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου,
  • αξιοποίηση και άλλων μορφών φορολογίας για συγκεκριμένο σκοπό, όπως την πράσινη φορολογία,
  • στη μείωση της παραοικονομίας και φοροδιαφυγής και
  • στη δημιουργία δίκαιου και αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου.

Το Υπουργείο Οικονομικών εφαρμόζοντας το προεκλογικό πρόγραμμα του ΠτΔ, έχει αναθέσει στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστήμιο Κύπρου την ετοιμασία  ολοκληρωμένης μελέτης για τη μετεξέλιξη του νομοθετικού φορολογικού συστήματος μέσω Ερευνητικής Συνεργασίας.  Η όλη εργασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 1 εξαμήνου του 2025 με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων του νέου προτεινόμενου σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου.

Κατά την άποψη μας, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών διαθέτει τα εργαλεία, την τεχνογνωσία, την υποστηρικτική εργασία αλλά και την μακροοικονομική ανάλυση που θα συνοδεύουν την υπό αναφορά μελέτη ώστε να εξαχθούν έγκυρα αποτελέσματα για το φορολογικό πλαίσιο τόσο για το υφιστάμενο όσο και το επερχόμενο.  Την εργασία του ΚΟΕ θα συμπληρώσουν και επαγγελματίες στον τομέα της φορολογίας και φορολογικών μεταρρυθμίσεων.

Ήδη η ομάδα του Πανεπιστημίου, έχει καταγράψει  τις  μακροοικονομικές τάσεις σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές επιτυχημένων φορολογικών μοντέλων του εξωτερικού, δίνοντας σαφώς ιδιαίτερη σημασία στις Ευρωπαϊκές Δικαιοδοσίες. Παράλληλα, έχει αναλυθεί το υφιστάμενο φορολογικό και νομικό πλαίσιο της Κύπρου για να αξιολογηθεί και να διαμορφωθεί το εκσυγχρονισμένο φορολογικό πλαίσιο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας έναντι του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και των υποχρεώσεων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στα πλαίσια του όλου σχεδιασμού του ολιστικού φορολογικού μετασχηματισμού, έχει ήδη ξεκινήσει ευρεία δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της οικονομίας η οποία αποτελείται από τουλάχιστον 3 στάδια, δηλαδή διαβούλευση κατά την έναρξη, κατά τον καθορισμό του προκαταρτικού πλαισίου και κατά τη σύνταξη των νομοθετημάτων.  Στα πλαίσια αυτά όλες οι εισηγήσεις των φορέων του Ιδιωτικού αλλά και Δημόσιου φορέα, θα αξιολογηθούν δεόντως.  

Ήδη έχει διεξαχθεί η δημοσία διαβούλευση για το πρώτο στάδιο υλοποίησης του έργου, όπου καλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς να υποβάλουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους.  Επιπρόσθετα καλούνται όσοι δεν έχουν συμμετάσχει να καταθέσουν τις απόψεις τους στην ιστοσελίδα του ΚΟΕ του Πανεπιστημίου Κύπρου, το συντομότερο δυνατό. 

Η πρόοδος των εργασιών και τα ευρήματα μέχρι το στάδιο αυτό, θα παρουσιαστούν  περί τα μέσα Ιουνίου, 2024, στο τρίτο σε σειρά συνέδριο που θα οργανωθεί από κοινού μεταξύ του ΚΟΕ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

Η εμπλοκή της κοινωνίας στη διαμόρφωση του ανανεωμένου φορολογικού πλαισίου είναι για εμάς σημαντική και γι΄αυτό θα υπάρξει πλήρης διαφάνειας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αυτής. 

Σας ευχαριστώ για τη σημερινή ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας και σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά στην όλη διαδικασία.

*Τον  χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών, κ. Μάκη Κεραυνού, εκφώνησε η Ανώτερη Λειτουργός ΦΠΑ, κα. Νάγια Συμεωνίδου.

Related Articles