Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Minister's Press Releases

Press Office

Minister's Press Releases

Χαιρετισμός Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου.

Χαιρετισμός Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη

ΕΓΣ Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου

Λευκωσία, 22 Νοεμβρίου 2016

 

Κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου,

Κυρίες και κύριοι,

Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση στην ετήσια γενική σας συνέλευση αλλά κυρίως θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την δική σας καθοριστική συμβολή στην προσπάθεια ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας και την έξοδο της από τα αδιέξοδα στα οποία είχε οδηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Δεν έχω κανένα δισταγμό να δηλώσω ότι εάν έχουμε καταφέρει να σταθούμε ξανά στα πόδια μας ως χώρα και ως οικονομία, αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις δικές σας προσπάθειες, στις προσπάθειες βέβαια και τις θυσίες και των εργαζομένων,  και γενικότερα στις αντοχές και τις προοπτικές των παραγωγικών μας τομέων, στους οποίους οι δημόσιες εταιρείες που εσείς εκπροσωπείται, έχουν πρωταγωνιστική θέση.  

Η οικονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει είχε ως βασικό στόχο την δημιουργία ακριβώς συνθηκών σταθερότητας και εμπιστοσύνης που θα επέτρεπαν σε αυτούς του παραγωγικούς τομείς να λειτουργήσουν, να αναπτυχθούν και να σπρώξουν την οικονομία σε έξοδο από την ύφεση. Και μας ικανοποιεί το γεγονός ότι όλοι, ουσιαστικά, οι τομείς της οικονομίας μας συμβάλλουν πλέον στην ανάκαμψη, διασφαλίζοντας ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 3%, και  αισθητή πλέον αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Και είναι γι αυτό που θεωρούμε πως πρέπει να κρατήσουμε σταθερή την πορεία, να συνεχίζουμε την προσπάθεια,  την προσπάθεια για συνετή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, την προσπάθεια για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο κράτος και την οικονομία, να μείνουμε μακριά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, από τα λάθη του παρελθόντος, για να εδραιώσουμε ακόμη περισσότερο την αναπτυξιακή προοπτική, για να καλύψουμε πλήρως το χαμένο έδαφος.

Κυρίες και κύριοι,

Σε αυτή την προσπάθεια, η σωστή ανάπτυξη, λειτουργία και εποπτεία της αγοράς κεφαλαίων θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντική. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στην ΕΕ και πολύ περισσότερο ίσως στην Κύπρο, υπάρχει μια υστέρηση στην ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων που οδηγεί σε υπερβολική εξάρτηση στο τραπεζικό σύστημα και στον τραπεζικό δανεισμό.

Το γεγονός όμως, ότι και το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί πλέον κάτω από ένα πολύ πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την σωστή ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων.

Προς αυτή την κατεύθυνση αξίζει να σημειωθεί η φορολογική ρύθμιση που έχουμε προωθήσει εδώ και ένα χρόνο η οποία αποδίδει μόνιμη φορολογική έκπτωση, στη βάση ενός νοητού επιτοκίου, για όλα τα νέα κεφάλαια που επενδύονται σε κυπριακές επιχειρήσεις.

Προέχει όμως η ανάπτυξη των οργανωμένων αγορών και εδώ θα ήθελα να τονίσω τη σημασία των δύο αρμόδιων θεσμών, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, και να εκφράσω την εκτίμηση μου για τις προσπάθειες και τον σημαντικό ρόλο που επιτελούν. 

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τα τελευταία χρόνια την μεγαλύτερη, αναλογικά, ενίσχυση της στελέχωσης της, σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ή τμήμα του Δημοσίου. Και αναμένουμε ότι θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια ούτως ώστε το νομοθετικό και ρυθμιστικό μας πλαίσιο να είναι αξιόπιστο, αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό.

Για το δε Χρηματιστήριο Αξιών έχω ξεκάθαρη την άποψη ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως δημόσιος οργανισμός, ως προέκταση δηλαδή της δημόσιας υπηρεσίας. Πρόθεση μας είναι να μελετήσουμε στο επόμενο διάστημα όλες τις διαθέσιμες επιλογές, να προβούμε σε συνεργασία με τις αρχές του Χρηματιστηρίου σε όλες τις προπαρασκευαστικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν, ώστε να καταστεί δυνατή η αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου, το συντομότερο δυνατό, μια προοπτική που μπορεί βεβαίως να επιτευχθεί και μέσα από την στρατηγική συνεργασία με άλλες οργανωμένες αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο και με την ευκαιρία της παρουσίας στη Γενική σας συνέλευση Διευθυντικού στελέχους του London Stock Exchange, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση  της κυβέρνησης για την σημαντική, στρατηγικής σημασίας προοπτική της ένταξης της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, μια προοπτική που θα εξετάσει η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις επόμενες μέρες. Μεταξύ άλλων, δημιουργείται μια γέφυρα συνεργασίας του δικού μας Χρηματιστηρίου, στο οποίο η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει ασφαλώς να μετέχει, με ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου και θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τόσο το ΧΑΚ όσο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που εργάστηκαν για να καταστεί εφικτή αυτή η προοπτική.

Κυρίες και κύριοι,

Ολοκληρώνοντας, θέλω και πάλι να αναγνωρίσω τις προσπάθειες και την συμβολή των δημοσίων εταιρειών στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου μας, και θέλω ταυτόχρονα να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την προσπάθεια για την δημιουργία ενός ακόμη πιο ευνοϊκού, σταθερού και ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος, που να δίνει ενθάρρυνση στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις, με τρόπο που να οδηγεί στην δημιουργία νέων ευκαιριών, νέων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση, τελικά, του βιοτικού επιπέδου των συμπολιτών μας.   

 

 

Related Articles