Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Minister's Press Releases

Press Office

Minister's Press Releases

Εναρκτήρια Ομιλία Υπουργού Οικονομικών, κ. Μάκη Κεραυνού, Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου (CIFA)

Εναρκτήρια Ομιλία Υπουργού Οικονομικών,

κ. Μάκη Κεραυνού,

Ετήσια Γενική Συνέλευση του

Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου (CIFA)

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας - Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024, 4:00 μ.μ

 

Αγαπητέ Πρόεδρε και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Κυρίες και κύριοι, 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες συνοδεύονται από σημαντικές προκλήσεις αλλά και απειλές.

Η οικονομία μας, ως μια μικρή και ανοικτή οικονομία, δεν θα ήταν δυνατό να μην επηρεαστεί από τις προκλήσεις αυτές, αρχίζοντας από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις πληθωριστικές πιέσεις και την άνοδο των επιτοκίων, τις επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, τις τιμές της ενέργειας και το μεταναστευτικό κύμα.

Πρόσφατα έχουμε την κρίση στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο στην Γάζα και τα προβλήματα στην ερυθρά θάλασσα από τις επιθέσεις των Χούθις.

Η Κυβέρνηση μας, αντέδρασε άμεσα στις όποιες προκλήσεις και απειλές και μέσα από την εφαρμογή μιας συνετής οικονομικής πολιτικής, με γνώμονα τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μέσα από μια σειρά μέτρων και χειρισμών, κράτησε ανθεκτική την οικονομία μας, με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και με τιθάσευση του πληθωρισμού.

Σήμερα η οικονομία μας, στη βάση ενός ορθολογικού και ισορροπημένου πλεονασματικού Προϋπολογισμού, ο 1ος της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, δέχεται τα εύσημα των Οίκων Αξιολόγησης, των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων μας, των χωρών της Ενωμένης Ευρώπης.

Σήμερα, η οικονομία μας παρουσιάζει ένα ρυθμό ανάπτυξης 2.5% το 2023, πληθωρισμό στο 3.5% από 8.4% το 2022, με αρχική εκτίμηση για θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο 2.5% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα 3.9% του ΑΕΠ το 2023 (τα οποία με βάση τελευταία στατιστικά στοιχεία αναμένεται να υπερβούμε τις προβλέψεις αυτές) και με μέσο όρο απασχόλησης πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η ενθαρρυντική εικόνα για τις προοπτικές της οικονομίας μας, είναι αποτέλεσμα της ισόρροπης και ανθρωποκεντρικής οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Αυτή η οικονομική πολιτική βέβαια, μεταξύ των άλλων παραμέτρων, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στη σταθερή εφαρμογή και προώθηση μιας Στρατηγικής Επενδύσεων, βασικός πυλώνας της οποίας είναι και ο Σύνδεσμος σας των Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου.

Χάρις και στις δικές σας προσπάθειες, η Κύπρος μπορεί να διεκδικήσει μια θέση μεταξύ των αναδυόμενων κέντρων επενδυτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη.

Από το έτος ίδρυσης του το 2013, ο Σύνδεσμος Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης και προόδου, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενδυνάμωση και την ανάδειξη του τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων στην Κύπρο.

Ιδιαίτερα για μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, η υγιής ανάπτυξη του τομέα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς προσφέρει μια σημαντική εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, πέραν του παραδοσιακού μοντέλου τραπεζικής χρηματοδότησης.

Ήδη τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των επενδυτικών ταμείων προσεγγίζουν σήμερα τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αξιοσημείωτο ότι 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί στην Κύπρο και έχουν χρηματοδοτήσει έργα και επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, διευρύνοντας την παραγωγική μας βάση και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Αδιαμφισβήτητα, ένα αποτελεσματικό, ασφαλές και υγιές χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι απαραίτητο στοιχείο για την ομαλή λειτουργία του τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων. Ταυτόχρονα, η καλά ρυθμιζόμενη και εύρυθμη λειτουργία του παρέχει περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες για ιδιώτες, οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία.

Το Υπουργείο Οικονομικών, αξιολογώντας τη θετική δυναμική που παρατηρείται στον τομέα των κυπριακών επενδυτικών κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια, έχει χαράξει πολιτικές για τη συνεχή ανάπτυξή και αποτελεσματική εποπτεία του τομέα.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, το Υπουργείο Οικονομικών, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, προωθεί σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που στοχεύουν στη ρύθμιση της λειτουργίας της χρηματοπιστωτικής αγοράς, ευθυγραμμίζοντας το πλαίσιο και τις διαδικασίες μας με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Για παράδειγμα, η νομοθετική ρύθμιση με τίτλο "Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας των Εταιρειών Διοίκησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2024", το γνωστό « Funds Administrator» έχει περάσει επιτυχώς από το στάδιο του νομοτεχνικού ελέγχου και βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση και ψήφισή του. Ο νόμος αυτός στοχεύει στη ρύθμιση της λειτουργίας των κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, ενισχύοντας την εξειδίκευση του τομέα και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες προς τους διαχειριστές κεφαλαίων και τους επενδυτές. Επιπλέον προσφέρει εγγυήσεις ασφάλειας για τους επενδυτές, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον για τους Διαχειριστές Επενδύσεων.

Επιπρόσθετα, η καινοτόμος πρωτοβουλία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, "regulatory sandbox", το οποίο περιλήφθηκε στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει ένα ελεγχόμενο περιβάλλον όπου νεοσύστατες επιχειρήσεις «fintech» και άλλες οντότητες μπορούν να δοκιμάζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε πραγματικές συνθήκες, υπό την εποπτεία της ρυθμιστικής αρχής. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου που να συμβαδίζει με τις νέες εξελίξεις στον ψηφιακό κόσμο, επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ της διευκόλυνσης της ομαλής εισαγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και της διασφάλισης της προστασίας των επενδυτών.

Ιδιαίτερη σημασία για την τοπική αγορά επενδυτικών κεφαλαίων είναι και η δημιουργία του Cyprus Equity Fund, μια σημαντική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην προώθηση του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων στην Κύπρο. Το Cyprus Equity Fund το οποίο ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2023, δρομολογήθηκε για να αντιμετωπίσει το κενό χρηματοδότησης με ίδια κεφάλαια για τις αναδυόμενες και καινοτόμες επιχειρήσεις και επικεντρώνεται στην παροχή χρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών και έργων. Η ίδρυση του θεωρείται ως ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο και αναμένεται να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην περιοχή και να συμβάλει στη συνολική οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το Ταμείο έχει προικοδοτήσει η Κυβέρνηση με €30 εκ. και ήδη ενημερώνουμε δυνητικούς επενδυτές για συμμετοχή τους, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής.

Είναι γνωστό ότι ο τομέας των επενδυτικών κεφαλαίων είναι στενά συνυφασμένος με το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς. Οι τρέχουσες παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, για τις οποίες έχω αναφερθεί πιο πάνω, έχουν αυξήσει την οικονομική αβεβαιότητα και περιπλέξει τις προσπάθειες για μια πράσινη μετάβαση. Μια μετάβαση που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και χρηματοδότηση η οποία στοχεύει συγκεκριμένα στη στήριξη περιβαλλοντικά βιώσιμων πρωτοβουλιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διοικητικά πρότυπα («Environmental, Social, and Governance») αναδεικνύονται ως κεντρικός πυλώνας των επενδυτικών αποφάσεων. Οι διαχειριστές κεφαλαίων και οι επενδυτές αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο τη σημασία των προτύπων αυτών στις επενδυτικές στρατηγικές καθώς δεν αποτελούν μόνο μια ανταπόκριση στις αυξανόμενες προκλήσεις του περιβάλλοντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά επίσης μια προοπτική για βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη.

Το Υπουργείο Οικονομικών και οι ρυθμιστικές αρχές αναμένεται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην ενσωμάτωση των προτύπων αυτών, ώστε να διασφαλίσουν ότι ο τομέας είναι συμβατός με τις βέλτιστες πρακτικές και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις, πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στις ενέργειες της Κυβέρνησης για δημιουργία Φορέα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση χρηματοδοτικών κενών της αγοράς και τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση από τις επιχειρήσεις. Με βάση σχετική Μελέτη που ετοιμάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα υποβληθεί σχετική Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την έγκριση του Οδικού Χάρτη για τη δημιουργία του Οργανισμού, ενώ η έναρξη λειτουργίας του αναμένεται περί τα μέσα του 2026. 

Σημαντικό θεωρώ επίσης το Νομοσχέδιο που ετοιμάσαμε για τη θέσπιση πλαισίου για έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Κύπρο γνωστό και αυτό ως FDI για προστασία ευαίσθητων τομέων της οικονομίας από επενδύσεις τρίτων χωρών. Το Νομοσχέδιο αυτό στο παρόν στάδιο τυγχάνει του απαραίτητου νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. 

Κυρίες και Κύριοι, 

οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το ταχύτατα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον απαιτεί από εμάς να είμαστε προσεκτικοί και να ενεργούμε προληπτικά. Οι προκλήσεις, αν και πολλές και σύνθετες, μπορούν να αντιμετωπιστούν, ιδιαίτερα αν τις αντιμετωπίσουμε ως ευκαιρίες προσαρμογής και διόρθωσης. Με την αγαστή συνεργασία και τη συλλογική προσπάθεια που έχουμε καλλιεργήσει μεταξύ μας, από την ίδρυση του Συνδέσμου σας μέχρι σήμερα, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα σταθερό θεμέλιο από το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα.

Η συνεχής ανάπτυξη και η ενίσχυση του τομέα των Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο παραμένει μεταξύ των προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, μαζί με τις άλλες προτεραιότητες που αφορούν τον εμπλουτισμό και ενίσχυση του οικονομικού αναπτυξιακού μας μοντέλου.

Καταληκτικά, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση προς τους επαγγελματίες του κλάδου, τους επενδυτές και όλους τους φορείς που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την εδραίωση του σημαντικού αυτού τομέα.

Η συνεργασία σας, η εμπειρογνωμοσύνη σας και η πρόθυμη συνεργασία σας με την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών συνιστούν το κλειδί για την επιτυχία.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας Ετήσιας Συνέλευσής.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Related Articles