Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Minister's Press Releases

Press Office

Minister's Press Releases

Συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών στις συνεδρίες του Eurogroup και Ecofin, Βρυξέλλες 15-16 Ιανουαρίου 2024

Ολοκληρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι στις Βρυξέλλες οι εργασίες του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της ΕΕ (Ecofin). Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Μάκης Κεραυνός. 

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου βρέθηκαν οι κύριες προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής για το 2024, στο πλαίσιο της διαδικασίας Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι Υπουργοί ενέκριναν συμπεράσματα, σύμφωνα με τα οποία η οικονομία της ΕΕ παραμένει ανθεκτική παρά την επιβράδυνση το 2023. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, το 2024 αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη της ανάπτυξης, υποστηριζόμενη από τις ισχυρές αποδόσεις στην αγορά εργασίας και τη συνεχιζόμενη διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, σε ένα περιβάλλον, ωστόσο, αυξημένης αβεβαιότητας και κινδύνων, λόγω των γεωπολιτικών αναταραχών. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη για συνέχιση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής το 2024, με επικέντρωση σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Στη συνέχεια οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με τις οικονομικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων και των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για αξιοποίηση εσόδων από Περιουσιακά Στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. 

Παρουσιάστηκαν, επίσης, οι προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας όσον αφορά τις εργασίες του Συμβουλίου Ecofin για το τρέχον εξάμηνο που θα επικεντρωθεί στην προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Χθες ο κ. Κεραυνός συμμετείχε στις εργασίες του Eurogroup, στο οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) παρουσίασε τα αποτελέσματα από την ενδιάμεση αξιολόγηση των μακροοικονομικών εξελίξεων και προοπτικών για την οικονομία της ευρωζώνης, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό συμβαδίζουν με αυτές των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων καθώς και τις συστάσεις πολιτικής όσον αφορά τις κύριες οικονομικές προτεραιότητες της ευρωζώνης. Οι Υπουργοί ενημερώθηκαν, επίσης, από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τις εξελίξεις των τιμών της ενέργειας και αντάλλαξαν απόψεις για τις επιπτώσεις τους στην οικονομία της ευρωζώνης και ειδικότερα στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν οι κατάλληλες πολιτικές, τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, για αύξηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ευρωζώνης έναντι των δυσμενών ενεργειακών κραδασμών.

Ο Υπουργός Οικονομικών σε παρέμβασή του, ανέδειξε τις αρνητικές επιπτώσεις που επέφερε η ραγδαία αύξηση των τιμών του πετρελαίου για την κυπριακή οικονομία τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικότερα στον πληθωρισμό και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, δεδομένης της υψηλής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα για ηλεκτρισμό και μεταφορές. Σημείωσε δε ότι το φυσικό αέριο δεν είναι ακόμη διαθέσιμο στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, το οποίο ως επί το πλείστον αποτελείται από πετρέλαιο, ενώ σε μικρότερο βαθμό εξαρτάται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Στη συνέχεια ανέδειξε τη σημασία της υλοποίησης των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προς επίτευξη των στόχων της πράσινης μετάβασης, ενώ παρουσίασε τα μέτρα που η Κύπρος υλοποιεί μέσω του εθνικού της Σχεδίου και τα οποία αποτελούν περίπου το 45% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης. 

Περαιτέρω, ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι η Κύπρος έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για διαφοροποίηση του ενεργειακού της μίγματος, θέτοντας τέλος στην ενεργειακή της απομόνωση. Προς την κατεύθυνση αυτή, αναπτύσσει τα δικά της κοιτάσματα φυσικού αερίου με προοπτική εξαγωγής τα επόμενα 4 με 5 έτη, αναπτύσσει τις αναγκαίες υποδομές για άμεση εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ επιταχύνει την ανάπτυξη ηλεκτρικών διασυνδέσεων που θα επιτρέψουν την πολύ ταχύτερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Ολοκληρώνοντας τη τοποθέτησή του, ο Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία για στενή και συνεχή παρακολούθηση των τιμών ενέργειας, καθώς και των επιπτώσεών τους στην ανταγωνιστικότατα, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ευρωζώνης, λαμβανομένων υπόψη των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Related Articles