Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Minister's Press Releases

Press Office

Minister's Press Releases

Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών και του Αντιπροέδρου της ΕΤΕπ στην τελετή υπογραφής Συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών κ. Μάκη Κεραυνού, στην τελετή υπογραφής Συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χορήγηση: 

(α) δανείου προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ύψους μέχρι €130 εκ., για τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», και 

(β) δανείων προς τα Συμβούλια Αποχετεύσεως Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού-Αμαθούντας, συνολικού ύψους μέχρι €100 εκ., για τη μερική χρηματοδότηση αποχετευτικών έργων που εμπίπτουν στο πρόγραμμα εφαρμογής της Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου, 2023 και ώρα 9:00 π.μ.

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσεως Υπουργείου Οικονομικών

----------------------------------------------------------

-      Φίλε Υπουργέ Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

-      Φίλε και παλιέ συνεργάτη, Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Κυριάκο

-      Κύριε Δήμαρχε της Λάρνακας

-      Κύριε Τσουλόφτα, Γενικέ Διευθυντή του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού – Αμαθούντας,

-      Κύριε Αντωνίου, Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λευκωσίας

-      Κυρίες και κύριοι 

Σας καλωσορίζω όλους, στο Υπουργείο Οικονομικών, λέγοντας ότι δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα έχουμε τις συχνές επισκέψεις του κ. Κακουρή στην Κύπρο, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γνωρίζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον τόσο της Τράπεζας, όσο και του ιδίου για την Κύπρο.   

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες μας στην ΕΤΕπ, οι οποίοι ειδικά κατά τα τελευταία 12 χρόνια Προεδρίας του απερχόμενου Προέδρου κ. Werner Hoyer, ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες χρηματοδότησης μεγάλων και σημαντικών έργων και έρχονται αρωγοί στις προσπάθειες μας για στήριξη της κυπριακής οικονομίας. 

Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του φίλου Werner Hoyer, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αναδείχθηκε σε σημαντικό παράγοντα της ανάπτυξης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Ήταν καθοριστική η παρουσία του κύριου Hoyer στην ανάπτυξη στενών δεσμών συνεργασίας μεταξύ Κύπρου – ΕΤΕπ, από την οποία σχέση, η Κύπρος αποκόμισε σημαντικά οφέλη και μάλιστα σε δύσκολους καιρούς. Με την αποχώρησή του Werner Hoyer, του ευχόμαστε υγεία και καλή ξεκούραση. Καλωσορίζουμε, ταυτόχρονα, τη φίλη Nadia Calvino στην Προεδρία της ΕΤΕπ και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει συνέχιση του σημαντικού ρόλου της Τράπεζας. 

Η σημερινή τελετουργική συγκέντρωση, γίνεται με την ευκαιρία της υπογραφής τεσσάρων συμφωνιών δανείου. 

Η πρώτη Συμφωνία αφορά δάνειο της ΕΤΕπ ύψους €130 εκ. προς την Κυπριακή Δημοκρατία για τη μερική χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027». Η συνομολόγηση της εν λόγω Συμφωνίας Δανείου εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2023. Συγκεκριμένα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη δανείου μέχρι €369 εκ. για τη μερική χρηματοδότηση επιλεγμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων και προτεραιοτήτων της επενδυτικής περιόδου 2021-2027. Σήμερα υπογράφεται η 1η δόση του δανείου, ύψους €130 εκ. Το πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ» περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού €1,81 δις και αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας εύρωστης και ανταγωνιστικής οικονομίας μέσω έξυπνων, ψηφιακών και πράσινων επενδύσεων, υπό συνθήκες υγιούς απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής. Η εθνική συνεισφορά στο επενδυτικό πρόγραμμα υπολογίζεται στα €842 εκ., ενώ η χρηματοδότηση από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ στα €968 εκ. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη αντικτύπου, οι επενδύσεις αναμένεται να έχουν μεσοπρόθεσμα διάφορα οφέλη, όπως αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 5,9% και της απασχόλησης με τη δημιουργία περίπου 8.500 θέσεων εργασίας. 

Οι υπόλοιπες τρεις Συμφωνίες, αφορούν δάνεια της ΕΤΕπ συνολικού ύψους μέχρι €100 εκ. προς τα Συμβούλια Αποχετεύσεως Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού-Αμαθούντας, για τη χρηματοδότηση αποχετευτικών έργων που εμπίπτουν στο πρόγραμμα εφαρμογής ευρωπαϊκής Οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Η υλοποίηση των εν λόγω έργων είναι πρώτης προτεραιότητας για το Κράτος, εφόσον θα διασφαλίσει τη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τις ενωσιακές της υποχρεώσεις. Περαιτέρω, αξίζει να σημειωθεί πως η υλοποίηση των υπό χρηματοδότηση έργων, θα επιφέρει παράλληλα και σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη και άλλες θετικές επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων των εν λόγω περιοχών και θα συντείνει στην προστασία της δημόσιας υγείας. Πρόθεση είναι όπως για τα εν λόγω δάνεια παραχωρηθεί κρατική εγγύηση.

Γενικότερα θα πρέπει να επισημανθεί πως, οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης της ΕΤΕπ και η αυξημένη μακροπρόθεσμη δανειοδοτική της ικανότητα, οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και βελτιωμένους όρους για τους τελικούς δικαιούχους. Ως εκ τούτου, διαχρονικά στόχος μας είναι, η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει η ΕΤΕπ, για την υλοποίηση μεγάλων και σημαντικών έργων, όπως αυτά για τα οποία υπογράφονται οι συμφωνίες σήμερα, ειδικά στην παρούσα φάση όπου διανύουμε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από συνεχείς και απρόβλεπτες προκλήσεις, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Είμαι βέβαιος ότι τα κεφάλαια αυτά θα αξιοποιηθούν κατάλληλα και ότι η έντονη δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο, θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με χορηγήσεις δανείων σε τομείς προτεραιότητας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

 

 

Χαιρετισμός του Αντιπροέδρου της ΕΤΕπ στην τελετή υπογραφής Συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χορήγηση:

(α) δανείου προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ύψους μέχρι €130 εκ., για τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», και

(β) δανείων προς τα Συμβούλια Αποχετεύσεως Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού-Αμαθούντας, συνολικού ύψους μέχρι €100 εκ., για τη μερική χρηματοδότηση αποχετευτικών έργων που εμπίπτουν στο πρόγραμμα εφαρμογής της Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου, 2023 και ώρα 9:00 π.μ.

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσεως Υπουργείου Οικονομικών 

 ----------------------------------------------------------

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Κύριοι Δήμαρχοι,

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, 

Είναι μεγάλη μου χαρά που παρευρίσκομαι ξανά, στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να υπογράψουμε 4 δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους 230 εκατ ευρώ για τη χρηματοδότηση  τεσσάρων έργων ζωτικής σημασίας για την Κυπριακή οικονομία.

 Η πρώτη χρηματοδοτική σύμβαση που υπογράφουμε σήμερα είναι ένα πολυτομεακό δάνειο ύψους 130 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του προγράμματος ΘΑλΕΙΑ. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας εύρωστης και ανταγωνιστικής οικονομίας και επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες (i) προώθηση έξυπνης επιχειρηματικότητας (ιι) προώθηση πράσινης ανάπτυξης και (ιιι) δημιουργία νεων θέσεων εργασίας. 

Το πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ, το οποίο εκτείνεται από το 2021 έως το 2027 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,8 δισ. ευρώ, διαδραματίζει κομβικό ρόλο στις προσπάθειες της Κύπρου να ενισχύσει την οικονομική ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα μέσω καινοτόμων δράσεων και επενδύσεων. Τα κεφάλαια αυτά αναμένεται  να χρηματοδοτήσουν επιλεγμένα επιχειρισιακά  προγράμματα και προτεραιότητες κατά τη διάρκεια αυτής της προγραμματικής περιόδου, όπως περιγράφονται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κατά κανόνα, συγχρηματοδοτεί τα έργα και προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, παραχωρώντας δάνεια στα κράτη μέλη, για κάλυψη της δικής τους συνεισφοράς,   διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στο να στηρίξει έξυπνες, ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις. 

Σήμερα  υπογράφουμε συμφωνία δανείου ύψους 130 εκατ. ευρώ που είναι η πρώτη δόση απο τη δανειοδότηση ύψους 369 εκατ ευρώ που έχει εγκρίνει το Δ.Σ. της ΕΤΕπ.  Η εθνική συνεισφορά στο επενδυτικό πρόγραμμα υπολογίζεται στα €842 εκ.  Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ εφόσον έγκαιρα και πριν το τέλος  της προγραμματικής περιόδου υλοποιηθούν τα έργα και υπάρξει ικανοποιητική απορρόφηση των κονδυλίων.  

Οι υπόλοιπες τρεις δανειακές συμβάσεις αφορούν συνολική στήριξη ύψους 100 εκατ. ευρώ για ζωτικής σημασίας επενδύσεις σε αποχετευτικά έργα  στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα που εμπίπτουν στο πρόγραμμα εφαρμογής ευρωπαικής οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων. 

Τα έργα αφορούν την ετοιμασία προ-παρασκευαστικών μελετών, κατασκευής δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και σταθμών επεξεργασίας λυμάτων σε κοινότητες και δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2,000 κατοίκων, τα οποία θα κατασκευαστουν απο τα αστικά συμβούλια αποχετεύσεων. 

Η στήριξη της ΕΤΕπ στην κατασκευή αποχετευτικών έργων είναι διαχρονική και πολύ σημαντική. Όλα τα αποχευτικά έργα σε όλες τις πολεις της ελεύθερης Κύπρου εχουν χρηματοδοτηθεί απο την τράπεζας μας. Η χρηματοδότηση αυτή πέραν του ότι έχει ευνοϊκούς όρους παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας του προσωπικού της Τράπεζας. 

Τον περασμένο μήνα είχα τη χαρά να εγκαινιάσω το Εργοστάσιο Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων και Παραγωγής Ανακυκλωμένου Νερού Δυτικής Λεμεσού. Ας μην ξεχναμε οτι η Κύπρος είναι μία από τις χώρες με την εντονότερη λειψυδρία στον κόσμο, με περιορισμένους πόρους γλυκού νερού, ενώ ταυτόχρονα η ζήτηση για νερό αυξάνεται. Δυστυχώς, το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί περαιτερω εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 

Και οι τέσσερις χρηματοδοτικές συμβάσεις που υπογράφονται σήμερα αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής των Κυπρίων πολιτών και υποδηλούν την προσήλωση μας και συνεργασία όλων στην προσπάθεια για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος για τη σειρά νέων έργων που εξέταζονται και αξιολογούνται για χρηματοδότηση το 2024 σε αυτούς τους τομείς συμπεριλαμβανομένων περισσότερων επενδύσεων για αποχετευτικά έργα και αντιπλημμυρική προστασία σε όλη την Κύπρο, ώστε η χώρα να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της ΕΕ.

Καθώς η μετάβαση της χώρας  προς την πράσινη οικονομία επιταχύνεται οι τέσσερεις νέες συμφωνίες δανείου ανταποκρίνονται στις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας και υποδηλούν την αυξημένη υποστήριξη της ΕΤΕπ για στρατηγικές επενδύσεις σε όλη την Κύπρο όπως η αύξηση των φωτοβολταϊκών πάρκων για την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Άλλα σημαντικά έργα στον ορίζοντα είναι η χρηματοδότηση της ανέγερσης του Εθνικού Μουσείου, των φοιτητικών εστιών και των πανεπιστημιακών κτιρίων του ΤΕΠΑΚ στη στη Λεμεσό και την Πάφο, και του Πανεπιστημιόου Κύπρου στη Λευκωσία, καθώς και η χρηματοδότηση του Γενικού Χημείου του Κράτους. 

Με αυτά κατά νου, θέλω να ευχαριστήσω τους πολλούς - κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς – εταίρους και συνεργάτες μας για τη σπουδαία συνεργασία μας στη χώρα και σας διαβεβαιώνω για την αμέριστη υποστήριξη της ΕΤΕπ προς ένα βιώσιμο μέλλον για την Κύπρο! 

 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας!

 

 

Related Articles