Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Minister's Press Releases

Press Office

Minister's Press Releases

Ομιλία Yπουργού Οικονομικών, κ. Μάκη Κεραυνού στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων

Ομιλία Yπουργού Οικονομικών, κ. Μάκη Κεραυνού,

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Invest Cyprus – Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων

 

Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 – 6:00 μ.μ.

 

O Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων, ιδρύθηκε με σκοπό να λειτουργεί ως ο κεντρικός φορέας πληροφόρησης επενδυτών και να συνεργάζεται με φορείς στην Κύπρο για προώθηση εξαγωγών υπηρεσιών, προσέλκυση διεθνών επιχειρήσεων και ξένων επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Επομένως είναι πρόδηλο ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων έχει μια ιδιαίτερα κρίσιμη αποστολή και ο ρόλος του Οργανισμού γίνεται ακόμα πιο σημαντικός σήμερα, λόγω της γεωπολιτικής και οικονομικής αναταραχής που προκλήθηκε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Είναι προφανές ότι, διανύουμε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από συνεχείς προκλήσεις, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σε ένα τέτοιο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η θωράκιση της οικονομίας μας μέσα από προσεκτικούς χειρισμούς, αλλά και η διαφύλαξη της βιώσιμης αναπτυξιακής προοπτικής, πρέπει να αποτελούν και αποτελούν προμετωπίδα των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών μας. Άλλωστε όπως επανειλημμένα έχει λεχθεί αυτή είναι και η βασική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Για τους λόγους αυτούς έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να διατηρήσουμε μια ισχυρή οικονομία και σε αυτό το πλαίσιο η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελεί σημαντικό εργαλείο.

Παρά το δύσκολο αυτό οικονομικό περιβάλλον, κατά το 2023 η κυπριακή οικονομία αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτική, με ένα ρυθμό ανάπτυξης ο οποίος προβλέπεται να ανέλθει γύρω στο 2,4% ξεπερνώντας τον μέσο όρο της Ε.Ε. Τα επίπεδα πληθωρισμού έχουν μειωθεί, ενώ η ανεργία συνεχίζει τη πτωτική της πορεία. Ταυτόχρονα, τα δημόσια οικονομικά, βρίσκονται σε υγιή βάση, παρουσιάζοντας σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και ο δείκτης χρέους ως προς το ΑΕΠ να μειώνεται σε σταθερή βάση.

Αυτή η υγιής κατάσταση της οικονομίας, μας επέτρεψε πρόσφατα να εφαρμόσουμε ένα νέο πακέτο στήριξης, για αντιμετώπιση της ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων. Βεβαίως, για να μπορούμε ακριβώς να έχουμε τη δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής, είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται πολιτικές που να διασφαλίζουν σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη, στα πλαίσια δημοσιονομικής πειθαρχίας και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αυτή είναι και η πάγια πολιτική της Κυβέρνησης, όπως πολλές φορές έχει αναφερθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η πρόσφατη διπλή αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από τον οίκο Moody’s, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης. Μια αναβάθμιση που καθιστά την οικονομία μας πιο ελκυστική σε επενδύσεις, μειώνοντας παράλληλα το δυνητικό κόστος δανεισμού και προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης.

Όλα τα πιο πάνω που έχω αναφέρει σε σχέση με τους σημαντικότερους άξονες πολιτικής μας, μετουσιώνονται σε πράξη, μέσω συμπερίληψης συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων στον πρώτο προϋπολογισμό της Κυβέρνησης μας.

Με τον Προϋπολογισμό του 2024, που ήδη έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει κατατεθεί στη Βουλή, μεταξύ άλλων, επιδιώκεται η συγκράτηση των δημόσιων δαπανών χωρίς να επηρεάζεται η υλοποίηση σημαντικών έργων, η ολοκλήρωση των οποίων αναμένεται να έχει σημαντική συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου και κατ’ επέκταση στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Δεν είναι τυχαίο ότι ο φετινός προϋπολογισμός έχει αυξημένες αναπτυξιακές δαπάνες κατά 12% με επικέντρωση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία.

Επίσης, πολύ σημαντικό πυλώνα αποτελεί για εμάς, η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, αξιοποιώντας την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογία και κυρίως, το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, που θεωρώ είναι το σημαντικότερο μας πλεονέκτημα.

Ταυτόχρονα, θα ήθελα να αναφέρω ότι το κύριο εργαλείο και μέσο για την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος της Κυβέρνησης είναι το φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Καταλήγοντας, τονίζω ότι η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και κυρίως επενδύσεων που να οδηγούν στη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων και υποδομών καθώς και τη δημιουργία αμειπτικών θέσεων απασχόλησης είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του οικονομικού μας μοντέλου. Είμαι βέβαιος ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο σοβαρών προκλήσεων και αλλεπάλληλων κρίσεων.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 

Related Articles