Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Minister's Press Releases

Press Office

Minister's Press Releases

Συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών στις συνεδριάσεις του Eurogroup και Ecofin - Βρυξέλλες, 13 και 14 Μαρτίου 2023 

Ολοκληρώθηκαν σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες οι εργασίες του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της ΕΕ (Ecofin). Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Μάκης Κεραυνός.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των εργασιών του Συμβουλίου ήταν η επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης όπου επιτεύχθηκε συμφωνία επί του σχετικού κειμένου των συμπερασμάτων. Το Συμβούλιο Ecofin καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτού υποβάλει τις νομοθετικές της προτάσεις, να λάβει υπόψη τις μέχρι τώρα συγκλίσεις αλλά και να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη στα σημεία όπου απαιτείται περαιτέρω συζήτηση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η νομοθετική εργασία το 2023.

Η Κύπρος τάχθηκε γενικά υπέρ μιας πιο ρεαλιστικής και σταδιακής μείωσης του δημόσιου χρέους, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, ενώ παράλληλα συμφώνησε με την προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα οδηγήσουν σε μια φιλόδοξη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός σημείωσε πως είναι εξίσου σημαντικό οι προτεινόμενες αλλαγές να μην θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Ο κ. Κεραυνός τόνισε, επίσης, τη σημασία της διασφάλισης ίσης μεταχείρισης, υποστηρίζοντας την αυστηρή εφαρμογή του νέου πλαισίου, καθώς και τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ώστε να ενισχυθεί η εθνική κυριότητα και η εφαρμογή του.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στο Συμβούλιο τις κατευθυντήριες γραμμές της για τη δημοσιονομική πολιτική για το 2024, με βάση τις οποίες τα κράτη μέλη θα κληθούν να ετοιμάσουν τα σχέδια σύγκλισης και σταθερότητας τους.

Οι ‘27’ επίσης ενέκριναν το επικαιροποιημένο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Φινλανδίας και ενημερώθηκαν από την Επιτροπή για την τρέχουσα κατάσταση του Μηχανισμού Ανάκαμψης. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός ενημέρωσε για την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου σημειώνοντας ως κύρια πρόκληση τα στενά χρονοδιαγράμματα υπό το φως των διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού και του υψηλού πληθωρισμού. Ενημέρωσε επίσης για τις προσπάθειες αναθεώρησης του εθνικού Σχεδίου σε ένα πλαίσιο όπου οι στόχοι και οι φιλοδοξίες δεν επηρεάζονται, ενώ παράλληλα αποτρέπεται η διάθεση πόρων σε μη βιώσιμα έργα.

Επιβεβαιώνοντας τη συμπαράσταση τους στην Ουκρανία, οι Υπουργοί ενημερώθηκαν από την Επιτροπή για τις οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις λόγω της επίθεσης της Ρωσίας, εστιάζοντας σε πτυχές των χρηματοπιστωτικών αγορών που σχετίζονται με την ενέργεια.

Εγκρίθηκαν επιπλέον συμπεράσματα σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2024, και συμφωνήθηκε η έκδοση σύστασης σχετικά με την απαλλαγή που πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2021.

Χθες, ο κ. Κεραυνός συμμετείχε στις εργασίες του Eurogroup όπου παρουσίασε στους Υπουργούς της ευρωζώνης τις προτεραιότητες της νέας κυπριακής κυβέρνησης. Το Eurogroup στη συνέχεια ενέκρινε δήλωση σχετικά με τις κατευθύνσεις δημοσιονομικής πολιτικής, αντάλλαξε απόψεις για τις εξελίξεις στον πληθωρισμό και για τους στρατηγικούς στόχους πολιτικής ενός ψηφιακού ευρώ και προώθησε επίσης τις εργασίες σχετικά με τις πτυχές της αναθεώρησης της οικονομικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τη ζώνη του ευρώ. Το Eurogroup ενημερώθηκε, επίσης, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρρευση της Silicon Valley Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες, λαμβάνοντας διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει άμεση έκθεση στη συγκεκριμένη τράπεζα. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η ανάγκη για συνεχή και στενή παρακολούθηση των εξελίξεων.

Related Articles