Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Minister's Press Releases

Press Office

Δηλώσεις Υπ. Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη - Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Πώλησης Ακινήτων Νόμος του 2022»

Σήμερα συζητήσαμε στην Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Βουλής ένα αρκετά σημαντικό νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο με βάση το οποίο δημιουργείται μηχανισμός διαφύλαξής των συμφερόντων των αγοραστών ακίνητης περιουσίας διασφαλίζοντας εκ των προτέρων ότι η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας θα εκτελεστεί άμεσα και μόλις ο αγοραστής εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Τα τελευταία 50 χρόνια οι κακές πρακτικές που ακολουθούνταν από τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και από τις τράπεζες κορυφώθηκαν με την εμπειρία του 2015 και τη δημιουργία χιλιάδων εγκλωβισμένων αγοραστών, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η Βουλή των Αντιπροσώπων να νομοθετήσει για να τους απεγκλωβίσει. Θεωρήσαμε ως κυβέρνηση ότι είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την επανάληψη αυτής της κατάστασης. Σκοπός είναι η προστασία του αγοραστή ούτως ώστε να εκλείψει η εμφάνιση του φαινόμενου των εγκλωβισμένων αγοραστών πριν αυτό εμφανιστεί, δηλαδή οι νέοι αγοραστές να γνωρίζουν τη διαδικασία που θα τους εξασφαλίσει νομική ασφάλεια ότι με την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, η μεταβίβαση του ακινήτου θα πραγματοποιηθεί, χωρίς εμπόδια.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ετοιμάστηκε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, το οποίο έτυχε διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκομένους και νομοτεχνικού ελέγχου και σκοπός του οποίου είναι:

1)      Η διασφάλιση ότι το έργο θα ολοκληρωθεί

2)      Η υποθήκη της τράπεζας θα εξαλειφθεί

3)      Τα συμφέροντα του αγοραστή σε σχέση με την έκδοση τίτλου, χωρίς υποθήκη, θα κλειδώσουν

Πως επιτυγχάνεται αυτό;

  • Εάν το έργο του developer είναι υποθήκη στην Τράπεζα, ο πωλητής developer θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον αγοραστή.
  • Σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών του έργου, ολόκληρο το ποσό της πώλησης, θα πρέπει να κατατεθεί από τον αγοραστή στην τράπεζα, στον λογαριασμό του πωλητή developer.
  • Η Τράπεζα, με τα κεφάλαια του developer, την χρηματοδότηση .από την τράπεζα και τα λεφτά από την πώληση, θα διασφαλίζει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί
  • Η τράπεζα θα δεσμεύεται εγγράφως προς τον αγοραστή ότι με την κατάθεση ολόκληρου του ποσού θα απαλλάσσει το έργο από την υποθήκη της.
  • Σε περίπτωση αθέτησης της τράπεζας στις δεσμεύσεις της, θα επεμβαίνει ο Διευθυντής Κτηματολογίου και θα απαλλάσσει το ακίνητο από την υποθήκη.

Αυτή η διαδικασία συνάδει με τις καλές πρακτικές που ακολουθούν και άλλες χώρες και είναι σύμφωνα με Οδηγία της ΚΤΚ.

Μόνο έτσι θα μπορεί να διασφαλιστεί ότι το σύνολο των χρημάτων του αγοραστή θα χρησιμοποιηθούν για το έργο για το οποίο ο αγοραστής πληρώνει τα χρήματα του και δεν θα έχουμε ξανά φαινόμενα ημιτελών έργων, όπως στο παρελθόν, με θύματα τους ίδιου τους αγοραστές / καταναλωτές. Αυτό ακριβώς κάνουν στις σύγχρονες χώρες δικαίου.

Υπενθυμίζουμε ότι το θέμα της μεταβίβασης των τίτλων ιδιοκτησίας ακίνητης ιδιοκτησίας αποτελεί ορόσημο στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΣΑΑ) στη μεταρρύθμιση «Στρατηγική για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών του συστήματος τίτλων ιδιοκτησίας».

Θεωρώ ότι έγινε μια καλή συζήτηση σήμερα.Τέθηκαν κάποια τεχνικά θέματα και υπάρχει η διάθεση από πλευράς Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών να δούμε κάποιες λεπτομέρειες που ευλόγως τέθηκαν από τους βουλευτές ώστε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και να συναντήσουμε και το ορόσημο του ταμείου Ανάκαμψης.

Related Articles