Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Minister's Press Releases

Press Office

Minister's Press Releases

Δήλωση Υπουργού Οικονομικών

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο κ. Λουκαΐδης, με βάση την παρέμβαση μου στην Επιτροπή Ελέγχου όπου κλήθηκα με θέμα την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον ΟΑΥ, προέβη σε προσωπική επίθεση εναντίον μου χαρακτηρίζοντας με ως πολέμιο του ΓΕΣΥ.

Στην συνεδρίαση δεν έκανα τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο από το να συμφωνήσω με τα ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή και να υποστηρίξω τις συστάσεις του. Άραγε κατά τον κ. Λουκαϊδη είναι και ο Γενικός Ελεγκτής πολέμιος του ΓΕΣΥ; 

Ο κ. Λουκαϊδης ψευδόμενος κάνει λόγο για μονομερή απόφαση του ΥΠΟΙΚ να «αποστερήσει €103 εκ. από το ΓΕΣΥ. Ουδέν αναληθέστερο. Τα €103 εκ. αφορούν δαπάνες υγείας (αγορές φαρμάκων, αποστολές ασθενών στον ιδιωτικό τομέα), οι οποίες σήμερα καλύπτονται από το Υπουργείο Υγείας, που σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρέπει να ανακτώνται από το σφαιρικό προϋπολογισμό του ΓεΣΥ.  Γι’ αυτό τον λόγο το Υπουργείο Υγείας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προέβη σε συμψηφισμό της κρατικής χορηγίας με τις δαπάνες αυτές, ανακτώντας το εν λόγω ποσό. Πρακτική η οποία εφαρμόζεται ευρέως στο δημόσιο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Με αυτό είναι σύμφωνος τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο  Γενικός Ελεγκτής ο οποίος μάλιστα το περιλαμβάνει στις συστάσεις του και τοποθετήθηκε δημόσια. Είναι κάτι που διασφαλίζει ότι ο φορολογούμενος πολίτης δεν επιβαρύνεται διπλά τόσο μέσω των εισφορών όσο και μέσω κάλυψης δαπανών υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, εις βάρος άλλων κοινωνικών και αναπτυξιακών πολιτικών.  Με αυτόν τον τρόπο ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) θα καλύπτει, ως οφείλει όλες τις δαπάνες υγείας από τους πόρους που του παρέχει η κοινωνία και το κράτος και θα αποφεύγονται σπατάλες και συμφωνίες ασύμφορες για την κοινωνία. 

Η έντονη πολιτική θέση που εξέφρασα ήταν η πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΓΕΣΥ και ο σεβασμός του σφαιρικού προϋπολογισμού, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ, όπως άλλωστε ήταν και οι πλείστες τοποθετήσεις από πλευράς όλων των άλλων κομμάτων εκτός του κ. Λουκαΐδη.

Προκαλεί πραγματικά ερωτηματικά η εμμονή του κ. Λουκαϊδη να παραγνωρίζει την μη εφαρμογή της νομοθεσίας του ΓΕΣΥ, τις καταχρήσεις που ροκανίζουν τον σφαιρικό προϋπολογισμό εις βάρος των ασθενών, και την αδυναμία ελέγχου η οποία παρατηρείται στον ΟΑΥ. Αυτή η στάση είναι που εν τη ουσία αποτελούν πολεμική εις βάρος του ΓΕΣΥ και της βιωσιμότητας του και θα μπορούσε να εκληφθεί ως εξυπηρέτηση  αλλότριων οικονομικών και κομματικών συμφερόντων.

Δεν είναι η τήρηση της νομοθεσίας η οποία αποτελεί πολεμική στο ΓΕΣΥ αλλά η άρνηση εφαρμογής της και οι καταχρήσεις.

Η Κυβέρνηση έχει ενισχύσει τον τομέα της Υγείας όσο καμία κυβέρνηση στο παρελθόν. Τόσο με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ όσο και με την αναβάθμιση των νοσοκομείων. Κατά την διάρκεια της κρίσης το ΥΠΟΙΚ διέθεσε περισσότερα από €150 εκ. επιπλέον στο σύστημα  υγείας για αντιμετώπιση της πανδημίας, που δεν επηρέασε ουδόλως τα οικονομικά του ΓεΣΥ, εφόσον κατά την ίδια περίοδο ο ΟΑΥ ανέστειλε οποιεσδήποτε πληρωμές προς τα δημόσια νοσηλευτήρια.  Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα καταβαλλόταν στον προϋπολογισμό του ΟΑΥ ποσό ύψους €50 εκ. εάν κρινόταν ότι επηρεάζονταν τα οικονομικά του ΓεΣΥ.  Τα δεδομένα ωστόσο, μιλούν από μόνα τους. Τα χρηματικά διαθέσιμα/πλεονάσματα του Οργανισμού στο τέλος του 2021 ξεπερνούσαν τα €300 εκ..  

Είναι κοινά αποδεκτό και αναγνωρίζεται με λεπτομέρεια στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή ότι τα έσοδα κατά την περίοδο εφαρμογής του ΓεΣΥ ήταν κατά πολύ αυξημένα σε σύγκριση με τα αναμενόμενα, λόγω της καλύτερης επίδοσης της κυπριακής οικονομίας απότοκο των ορθών οικονομικών πολιτικών που ακολουθήσαμε, γεγονός που δεν δικαιολογεί οποιαδήποτε έκρηξη στις δαπάνες υγείας.  Ο Οργανισμός μη ακολουθώντας ορθολογικές πρακτικές διαχείρισης των πόρων του, μη διεξαγωγής των απαραίτητων ελέγχων οδήγησε σε υπέρμετρη διόγκωση των δαπανών υγείας που ξεπερνά το 40%, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του Σχεδίου.  

Διαβεβαιώνω τους πολίτες ότι η Κυβέρνηση θα πορευθεί υπεύθυνα και θα απαιτήσει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ αποφεύγοντας πρακτικές που προωθούν τις καταχρήσεις τη φοροδιαφυγή και ανεπίτρεπτες πολιτικές που δυναμιτίζουν τη βιωσιμότητα του ΓεΣΥ. 

Μόνο έτσι θα προστατεύσουμε αυτή την σημαντική κοινωνική κατάκτηση που καταφέραμε να εφαρμόσαμε ως κυβέρνηση. Οι πολέμιοι του ΓΕΣΥ ή αυτοί που θέλουν να χρησιμοποιούν το ΓΕΣΥ για άλλους λόγους φυσικά διαφωνούν. Εκεί να απευθυνθεί ο κ. Λουκαϊδης. 

 

18 Φεβρουαρίου 2022

 

Related Articles