Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Minister's Press Releases

Press Office

Minister's Press Releases

Ομιλία Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στη Βουλή για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2022

Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Βρίσκομαι σήμερα ενώπιον σας, για να παρουσιάσω τις βασικές κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής και του κυβερνητικού προγράμματος, που αποτυπώνονται στον προτεινόμενο κρατικό Προϋπολογισμό για το 2022 αλλά και στον τριετή δημοσιονομικό σχεδιασμό.

Θα ήθελα πριν προβώ στην ανάλυση του Προϋπολογισμού να εκφράσω ενώπιον της Βουλής τη βούληση μου για ειλικρινή συνεργασία με όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ούτως ώστε σε πνεύμα συναίνεσης να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε ωφέλιμες για τον τόπο πολιτικές.


Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Ο Προϋπολογισμός για το 2022 κατατίθεται ενώπιον σας, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, οι οποίες όμως συγκρίνονται ευνοϊκότερα σε σχέση με την περσινή περίοδο. Παρά τις δυσκολίες, το 2021 υπήρξε έτος ανάκαμψης και επαναφοράς της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.

Η πατρίδα μας αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει, μια πρωτόγνωρη αλλά και αβέβαιης έκβασης υγειονομική κατάσταση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Κατά την άποψη μου, η Κυβέρνηση κατάφερε έγκαιρα να διαχειριστεί με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο τις οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία. Προσφέραμε πολύ σημαντικά πακέτα στήριξης προς τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας πλήρως όλα τα ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης. Μέσω των Ειδικών Σχεδίων στηρίχθηκαν πέραν των 210.000 εργαζομένων από το Μάρτιο 2020 μέχρι τον Οκτώβριο 2021.

Παράλληλα ενισχύσαμε τον τομέα της υγείας ώστε να μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, να ανταποκριθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό στις υγειονομικές ανάγκες που δημιουργηθήκαν. Ταυτόχρονα, υιοθετήσαμε μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά, αποτρέποντας σε σημαντικό βαθμό ένα κύμα χρεοκοπίας των επιχειρήσεων καθώς και την απώλεια θέσεων εργασίας.

 

Παρά την επιδείνωση των οικονομικών δεικτών λόγω της πανδημίας, οι Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης, όχι μόνο δεν έχουν προβεί σε υποβάθμιση του αξιόχρεου της κυπριακής οικονομίας, αλλά καταφέραμε μια σημαντική αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από τον οίκο Moody’s, ενώ άλλοι δύο οίκοι αναβάθμισαν την προοπτική της κυπριακής οικονομίας από σταθερή σε θετική. Αυτές οι αξιολογήσεις φανερώνουν ότι, οι πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει για περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας, ήταν οι ενδεικνυόμενες.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός του 2022 καθώς και ο τριετής δημοσιονομικός σχεδιασμός, οι οποίοι διαπνέονται από ένα συγκεκριμένο όραμα και φιλοσοφία. Ένα όραμα που συνοψίζεται στο τρίπτυχο «Αειφόρος ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή». Ένα κοινό για όλη την Ευρώπη όραμα, που για πρώτη φορά ενσωματώνει τη μακροχρόνια στρατηγική που θα καταστήσει την Κύπρο πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική. Που διευρύνει την παραγωγική και εξαγωγική βάση της οικονομίας και οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, υψηλής προστιθέμενης αξίας. Που θα ενισχύσει την κυπριακή οικονομία για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε μελλοντική πρόκληση υγειονομική και άλλη.

Ο σχεδιασμός αυτός βασίστηκε σε ρεαλιστικές μακροοικονομικές προβλέψεις.

Συγκεκριμένα:

Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2021, αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο +5,5% σε πραγματικούς όρους σε σχέση με συρρίκνωση ύψους 5,1% το 2020, γεγονός που σημαίνει ότι θα είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε υπερκαλύψει το ύψος της συρρίκνωσης του 2020 από το τρέχον έτος.

 

Η δυναμική αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2022, με προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης 4,0% και 3,4% το 2023. Βεβαίως, ο ρυθμός αυτός βασίζεται στην αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για το οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια.

Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας, για ολόκληρο το 2021, εκτιμάται ότι θα κυμανθεί γύρω στο 7,5% του εργατικού δυναμικού, ποσοστό οριακά χαμηλότερο σε σχέση με το 2020. Είναι προφανές ότι, τα σχέδια στήριξης της αγοράς εργασίας που εφαρμόσαμε, πέτυχαν τον περιορισμό της αύξησης των ανέργων. Αντίθετα, αυτό που παρατηρείται σε ορισμένους τομείς της οικονομίας αυτή τη στιγμή είναι η χαμηλότερη προσφορά εργατικού δυναμικού από το τί οι συνθήκες της αγοράς επιβάλλουν. Για τα επόμενα έτη, προβλέπεται συνέχιση της πτωτικής πορείας της ανεργίας, στο 6,7% το 2022 και ακολούθως στο 6,0% το 2023.

Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική εν μέσω οικονομικής ύφεσης, αναπόφευκτα επέφερε αύξηση του δημοσίου χρέους και μετέτρεψε τη δημοσιονομική θέση του κράτους από πλεονασματική σε ελλειμματική. Το γεγονός όμως ότι, η Κύπρος κλήθηκε να αντιμετωπίσει την πανδημία από μια αρκετά πλεονεκτική δημοσιονομική θέση, έδωσε την ευκαιρία για την υιοθέτηση ενός γενναιόδωρου πακέτου στήριξης των ευάλωτων ομάδων, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Βεβαίως, θα ήταν ανεύθυνη η διατήρηση μιας επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής με αρνητικές προεκτάσεις στη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, συνεπώς θα πρέπει τα δημόσια οικονομικά να επανατεθούν σταδιακά σε μια βιώσιμη πορεία, σύμφωνα και με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

 

Και εδώ θέλω να επαναλάβω μια έκκληση. Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει έμπρακτα την θέληση της τόσο για πραγματική στήριξη της οικονομίας και των εργαζομένων, όσο και εξεύρεσης συναινέσεων με την Βουλή των Αντιπροσώπων και τα κοινοβουλευτικά κόμματα για διάφορες πολιτικές οι οποίες εμπεριέχουν και δημοσιονομικό κόστος. Έκκληση μου όμως είναι να αποφεύγονται προτάσεις νόμου που αφορούν είτε την αύξηση δαπανών, είτε την μείωση εσόδων χωρίς να προτείνονται τα όποια αντισταθμιστικά όσον αφορά τα έσοδα μέτρα. Η δημοσιονομική βιωσιμότητα, η σημασία της οποίας αναδείχθηκε όσο ποτέ άλλοτε κατά την διάρκεια της κρίσης, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να διακυβεύσουμε.

 

Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ο Προϋπολογισμός για το 2022 ενώ συνεχίζει να είναι επεκτατικός, προβλέπει δημοσιονομική διόρθωση, με μείωση του ελλείμματος κοντά στο 1,1% του ΑΕΠ από έλλειμμα της τάξης του 4,9% το 2021. Η διόρθωση οφείλεται κυρίως στη σημαντική ενίσχυση της αναπτυξιακής πτυχής και όχι στη μείωση των δαπανών, καθώς και της επαναφοράς της οικονομικής δραστηριότητας στα προ-κρίσης επίπεδα. Για το επόμενο έτος, προβλέπεται περαιτέρω διόρθωση, με το έλλειμμα να μειώνεται στο 0,5% του ΑΕΠ το 2023.

 

Σε σχέση με το δημόσιο χρέος, ήδη από το 2021 άρχισε η καθοδική του πορεία όπου αναμένεται να μειωθεί στο 104,2% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 115,3% τέλος του 2020. Περαιτέρω βελτίωση προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια, με το δημόσιο χρέος να μειώνεται στο 97,7% το τέλος 2022 και κάτω του 90% στο 87,3% του ΑΕΠ το τέλος του 2024.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω την ύπαρξη δημοσιονομικών κινδύνων για την οικονομία, όπως τυχόν νέα έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού στην Κύπρο ή χώρες με τις οποίες η Κύπρος διατηρεί στενές οικονομικές σχέσεις, προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας λόγω του υψηλού ακόμα ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, υπέρμετρες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν από τη μη εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και συνέχιση της αυξημένης ροής μεταναστών.

 

Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Χαρακτήρισα τον Προϋπολογισμό του 2022 αλλά και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο ως ένα προϋπολογισμό της «αειφόρου ανάπτυξης, και της κοινωνικής συνοχής» ο οποίος καλείται να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία σε μια περίοδο δύσκολη γεμάτη προκλήσεις, αλλά έχει παράλληλα στραμμένο το βλέμμα στην επόμενη μέρα, στην επόμενη γενιά. Δεν είμαστε πολιτικά μύωπες, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ευημερία και των μελλοντικών γενεών.

 

Αυτό προκύπτει αβίαστα από τις πρόνοιες του Προϋπολογισμού τον οποίο έχετε ενώπιον σας.

-       Είναι ένας Προϋπολογισμός με αυξημένες κατά 10% αναπτυξιακές δαπάνες σε σχέση με πέρσι.

-       Είναι ένας προϋπολογισμός πράσινος αφού την επόμενη τριετία προβλέπει δαπάνες ύψους 717 εκ. ευρώ για την πράσινη ανάπτυξη που θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας μέσω της πράσινης μετάβασης και της απεξάρτησης της οικονομίας από τις διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές των ορυκτών καυσίμων.

-       Είναι ένας προϋπολογισμός που την επόμενη τριετία προβλέπει δαπάνες ύψους 170 εκ ευρώ για έργα ψηφιακής μετάβασης, κάτι που συμβάλει περαιτέρω στην ανθεκτικότητα της Κυπριακής οικονομίας μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της παραγωγικής βάσης καθώς και της ανάδειξης νέων τομέων της οικονομίας όπως της υψηλής τεχνολογίας.

-       Είναι ένας προϋπολογισμός με κοινωνικό πρόσημο ο οποίος προνοεί την επόμενη τριετία στοχευμένες κοινωνικές παροχές ύψους 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ και παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της οικογένειας και του παιδιού με την επιδότηση της ανέγερσης πολυδύναμων κέντρων και βρεφονηπιακών σταθμών, τη δημιουργία 5 επιπρόσθετων κατοικιών στην κοινότητα για άτομα με σοβαρές αναπηρίες καθώς και 8 επιπρόσθετων δομών 24ωρης φροντίδας για ανήλικους,

Είναι ένας προϋπολογισμός που θέτει γερά θεμέλια για το αύριο συνεχίζοντας όμως να περιλαμβάνει μέτρα τόνωσης της απασχόλησης, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας καθώς και στήριξης των επιχειρήσεων.

 

Είναι ένας προϋπολογισμός συνάδει με ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών για το αύριο όπως:

-       Την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος προσέλκυσης εταιριών Υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο και μετατροπή της Κύπρου σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό κόμβο

-       Στη συνέχιση και εμβάθυνση των πολιτικών για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων όπως η εισαγωγή εθνικού κατώτατου μισθού, την αναθεώρηση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων με στόχο την απλοποίηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό προς όφελος των πολιτών και την ευρύτερη κάλυψη όλων των εργαζομένων, τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για δίκαιες συντάξεις, καθώς και την εισαγωγή νομοθεσίας για ρύθμιση της τηλεργασίας.

-       Την υλοποίηση σειράς μεταρρυθμίσεων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Δημόσια Υπηρεσία, την μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

-       Την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών που έχουν παρουσιαστεί ενώπιον σας από τα αρμόδια Υπουργεία και αφορούν τη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα, στην ενίσχυση του μεταποιητικού τομέα, στην ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας και στην ψηφιοποίηση της οικονομίας, στις δράσεις στους τομείς του βιώσιμου τουρισμού και της ναυτιλίας, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση του εξαγωγικού χαρακτήρα των υπόλοιπων τομέων των υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των τομέων της υγείας και της εκπαίδευσης

Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν έχει συνταχθεί αποσπασματικά. Αλλά με βάση ένα ολιστικό σχεδιασμό, που άρχισε να υλοποιείται μέσω της νέας ‘Μακροχρόνιας Στρατηγικής για Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κύπρου μέχρι το 2035’ η οποία καταρτίζεται σε συνεργασία με το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανθεκτικότητας και με συνδρομή και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μια στρατηγική η οποία θα ενσωματωθεί στις διαδικασίες κατάρτισης, υλοποίησης και παρακολούθησης του εκάστοτε Προϋπολογισμού, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της με γνώμονα την επόμενη γενεά.

Η Στρατηγική περιέχει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις αλλά και προϋποθέσεις για στοχευμένη και αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών πολιτικών της χώρας για τα επόμενα 15 χρόνια. Βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση ενός νέου, σύγχρονου οικονομικού μοντέλου που θα οδηγήσουν στην επίτευξη βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών της Κύπρου.

 

Κυρία Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,         

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σε σημαντικές εξελίξεις που έχουν συμβεί σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία.

Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στη νέα μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, την άνοδο των τιμών και ειδικότερα στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία με τη σειρά της συμπαρασύρει τις τιμές άλλων προϊόντων και πρώτων υλών.

Το φαινόμενο αυτό, το οποίο είναι κατά κύριο λόγο εξωγενές, μας έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα, γι’ αυτό και πολύ πρόσφατα έχουμε εξαγγείλει, μετά από διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σειρά αντισταθμιστικών και άλλων μέτρων.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η απορρόφηση από την ΑΗΚ μέρους της βασικής διατίμησης τελών δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση της τάξης του 10% στα τιμολόγια των καταναλωτών, για τις διμηνίες Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021 και Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022. Ακόμη, η Κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% σε 5% για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού για περίοδο 6 μηνών από την 1η Νοεμβρίου 2021, καθώς και τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για περίοδο 3 μηνών για οικιακή χρήση από το 19% στο 9% από την 1η Νοεμβρίου 2021. Ακόμη, αποφασίστηκε ειδικά για τους ευάλωτους καταναλωτές, Σχέδιο ύψους €5 εκατ. για παροχή χορηγιών για αντικατάσταση ενεργοβόρων οικιακών συσκευών και, συγκεκριμένα, κλιματιστικών, ψυγείων και πλυντηρίων, με νέα αποδοτικά προϊόντα υψηλής ενεργειακής κλάσης, ενώ ταυτόχρονα προωθείται διαφοροποίηση του Σχεδίου Χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με συμπερίληψη κατηγορίας εικονικού net-metering, για καταναλωτές οι οποίοι δεν μπορούν, λόγω τεχνικών περιορισμών να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα στις οροφές των οικιών τους. Επίσης, αποφασίσαμε μια σειρά άλλων μέτρων και κινήτρων με στόχο την προώθηση τεχνολογιών που είναι συνυφασμένες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αυτό που όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η απεξάρτηση μας από την διακύμανση των ορυκτών καυσίμων θα γίνει μόνο μέσω της πράσινης μετάβασης.

Μια άλλη σημαντική εξέλιξη αφορά την παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση, που ως γνωστό, έχει επέλθει συμφωνία σε διεθνές επίπεδο, για την επιβολή ενός ελάχιστου παγκόσμιου εταιρικού φορολογικού συντελεστή ύψους 15% στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, που να καθορίζεται από την κάθε χώρα ξεχωριστά.

Κύριος στόχος είναι να καταπολεμηθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που παρατηρείται μεταξύ των χωρών σε σχέση με το ύψος της φορολογίας και ταυτόχρονα να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα. Προς το σκοπό αυτό, αναμένεται σύντομα σχετική Οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά την εκτίμηση μας, η αύξηση του εταιρικού φόρου στην Κύπρο από 12.5% στο 15%, δεν θα επηρεάσει σε ουσιαστικό βαθμό τις ξένες επενδύσεις στην Κύπρο. Η Κύπρος κατέχει τέτοια συγκριτικά πλεονεκτήματα ως επενδυτικός προορισμός, που υπερκεράζουν αυτή τη μικρή αύξηση στον συντελεστή του εταιρικού φόρου.

Επιπρόσθετα, η παγκόσμια αυτή προτεινόμενη φορολογική μεταρρύθμιση παρέχει στην Κυπριακή Δημοκρατία την ευκαιρία βελτίωσης του εθνικού φορολογικού πλαισίου μέσω της μείωσης του διοικητικού φόρτου, με παράλληλη μείωση του φορολογικού βάρους των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ουδετερότητα της προωθούμενης μεταρρύθμισης.

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός μας είναι όπως το αμέσως επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο μιας ευρείας φορολογικής μεταρρύθμισης θα εξετάσουμε με ένα ολιστικό τρόπο φορολογικά θέματα όπως:

-       Την αύξηση του συντελεστή του εταιρικού φόρου.

-       Την μείωση ή κατάργηση της έκτακτης εισφοράς επί της λογιζόμενης ή/και πραγματικής διανομής μερισμάτων.

-       Μείωση της του ποσοστού επιβολής αμυντικής εισφοράς επί των πιστωτικών τόκων.

-       Μείωση ή κατάργηση του τέλους εταιριών €350.

-       Εισαγωγή του φόρου άνθρακα με την σταδιακή αύξηση των φορολογιών στα ορυκτά καύσιμα καθώς και την επιβολή περιβαλλοντικών τελών για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.

-       Αναπροσαρμογή των συντελεστών του ΦΠΑ με βάση την πρόσφατη απόφαση του ECOFIN, ειδικά για προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

 

Μετά από 20 περίπου χρόνια, η φορολογική μεταρρύθμιση είναι ανάγκη. Στόχος μας θα είναι η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και της Κύπρου ως επιχειρηματικό κέντρο, η μείωση της φορολογικής ανισότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και της απλοποίησης του φορολογικού μας συστήματος και η μείωση του διοικητικού φόρτου. Δέσμευση μου είναι ότι, εντός του 2022 θα οριστικοποιηθούν οι διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, κοινωνικά σύνολα και κοινοβουλευτικά κόμματα έτσι ώστε να υποβληθούν οι σχετικές προτάσεις. Στόχος επαναλαμβάνω θα είναι μια πιο δίκαιη, δημοσιονομικά ουδέτερη μεταρρύθμιση, που θα οριστικοποιηθεί εντός του 2022

 

Κυρία Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολυσύνθετες και πολυδιάστατες. Στις δύσκολες αυτές συνθήκες, η άντληση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκές πηγές και από ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. το οποίο αποτελεί την απάντηση της ίδιας της Ε.Ε. στην προσπάθεια ανάκαμψης και δημιουργίας μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας για εμάς αλλά και για την επόμενη γενεά.

 

Κύρια φιλοσοφία του Ταμείου αυτού είναι η στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, ώστε να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες σε μελλοντικές προκλήσεις, μέσω, μεταξύ άλλων, της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Θα ήθελα ταυτόχρονα όμως να τονίσω το εξής. Η αξιοποίηση του εργαλείου αυτού έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεταρρυθμίσεων που έχουμε δεσμευτεί να εφαρμόσουμε μέσω του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η προώθηση αυτών των μεταρρυθμίσεων στις δομές και διαδικασίες του Κράτους και της οικονομίας πρέπει να είναι εθνικός στόχος. Και πρέπει να επιδιώξουμε τη συνεργασία της Κυβέρνησης και της Βουλής των Αντιπροσώπων, προκειμένου από κοινού να στηρίξουμε μια φιλόδοξη μεταρρυθμιστική προσπάθεια προς όφελος της χώρας μας. Το Κοινοβούλιο θα έχει σημαντικό και ενεργό ρόλο να διαδραματίσει στην εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων. Υπενθυμίζω ότι μέχρι το 2026, η Κύπρος έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει μεγάλο αριθμό μεταρρυθμίσεων, με κύριους πυλώνες τη μετάβαση στην πράσινη και την ψηφιακή οικονομία.

 

Το συγκεκριμένο, φιλόδοξο αλλά υλοποιήσιμο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα είναι αυτό που θα αλλάξει τη χώρα μας, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και θα διευρύνει την παραγωγική βάση της οικονομίας μας, αλλά και θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή. Η προσπάθεια διόρθωσης διαχρονικών στρεβλώσεων και παθογενειών στην οικονομία μας η οποία άρχισε τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να συνεχιστεί.


Κυρία Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,


Όπως ανέφερα και στην Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2021, το τρίπτυχο ενός υγιούς τραπεζικού τομέα, μιας συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής και των δομικών μεταρρυθμίσεων είναι η στρατηγική εκείνη η οποία θα μας επιτρέψει να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε τις πολιτικές ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο κρατικός Προϋπολογισμός που έχετε ενώπιον σας, αυτό ακριβώς το σκοπό υπηρετεί. Δίνει μια θετική δυναμική στην οικονομία υλοποιώντας νέα αναπτυξιακά έργα και ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική δικαιοσύνη. Διασφαλίζει τη διατήρηση του ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος χωρίς πρόσθετες φορολογίες. Περιέχει νέες πολιτικές και σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Οι αβεβαιότητες και τα προβλήματα στην κοινωνία φυσικά συνεχίζουν να υπάρχουν και οι κίνδυνοι συνεχίζουν να παραμονεύουν. Προς αντιμετώπιση τους χρειάζεται σύνεση, συναίνεση και αποφασιστικότητα.

 

Εκ μέρους της Κυβέρνησης, σας καλώ να υπερψηφίσετε τον κρατικό Προϋπολογισμό για το 2022 και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο της τριετίας, σε νόμο, για το καλό νοούμενο συμφέρον της κοινωνίας και της Δημοκρατίας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

                                                                             

Related Articles