Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Announcements

Press Office

Announcements

Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή ΓΔ ΕΠΣΑ, κ. Θεοδόση Τσιόλα - Εβδομάδα Βιομηχανίας 2021

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση αλλά και να συγχαρώ το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για την όλη διοργάνωση της εβδομάδας βιομηχανίας∙ ενός θεσμού επιστέγασμα των προσπαθειών της κυβέρνησης για στήριξη της κυπριακής βιομηχανίας και ευρύτερα του επιχειρηματικού συνόλου και της επιχειρηματικότητας στην χώρα μας.

Αναμφίβολα η ενδυνάμωση του παραγωγικού τομέα και η ενίσχυση του επιχειρείν αποτελούν διαχρονικές προτεραιότητες για την κυβέρνηση. Η αποτελεσματικότητα των όποιων προσπαθειών έγκειται φυσικά στην ικανότητα για σωστό σχεδιασμό και έγκαιρη αναπροσαρμογή των πολιτικών και των μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση στον τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα και μεταβαλλόμενα δεδομένα, τις διεθνείς τάσεις αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν βιομηχανία και επιχειρήσεις. Οι προκλήσεις αυτές καθίστανται ακόμη μεγαλύτερες σε μία περίοδο που τόσο η κυπριακή όσο και η παγκόσμια οικονομία βρίσκονται ακόμη αντιμέτωπες με τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID 19.

Παρά τα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης, οι αβεβαιότητες και οι οικονομικοί κίνδυνοι παραμένουν όσο συνεχίζει να υφίσταται αυτή η άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ανάγκη για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών. Αυτό αποτελεί όπως γνωρίζετε και κεντρικό στόχο του έκτακτου πακέτου ανάκαμψης με τίτλο «Επόμενη Γενιά ΕΕ» και, ειδικότερα, του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος αποτελεί το κυριότερο από τα εργαλεία του πακέτου, στοχεύοντας στην ανάκαμψη από την κρίση, την αντιμετώπιση των συνεπειών της, την βιώσιμη ανάπτυξη και την μακροπρόθεσμη θωράκιση των οικονομιών της ΕΕ.

Ως γνωστό, μέσα από τον Μηχανισμό, η χώρα μας έχει την δυνατότητα να αντλήσει σημαντικά κεφάλαια, ύψους €1,2 δις μέχρι το 2026, βάσει του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχει υποβληθεί στην ΕΕ τον περασμένο Μάιο και βρίσκεται ήδη σε υλοποίηση, μετά και την έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ, στα τέλη Ιουλίου, της θετικής αξιολόγησης του Σχεδίου μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενός σχεδίου, φιλόδοξου μεν, αλλά ρεαλιστικού, το οποίο, μέσα από ολιστικές προσεγγίσεις, επιχειρεί να δώσει λύσεις και στήριξη στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, όπως αυτές εντοπίζονται στην αξιολόγηση και τις συστάσεις της ΕΕ για την Κύπρο, αλλά και όπως αναδεικνύονται μέσα από τις σύγχρονες ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς τάσεις, κυρίως αυτές που προκύπτουν από την ανάγκη για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση προς μία πιο βιώσιμη παγκόσμια οικονομία.

Συμπληρωματικά και με τους πόρους ύψους €1,8 δις από το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ της Πολιτικής Συνοχής, αλλά και με εθνικούς πόρους, το Σχέδιο Ανάκαμψης προωθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις και δημόσιες επενδύσεις σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας, επιδιώκοντας παράλληλα, μέσα από μία σειρά σχεδίων κινήτρων και χορηγιών, την μόχλευση συμπληρωματικών, αλλά ιδιαίτερα σημαντικών για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου, ιδιωτικών κεφαλαίων. Μεγάλος αριθμός των σχεδίων αυτών απευθύνεται στις επιχειρήσεις και τον παραγωγικό τομέα. Θα αναφερθώ απλά επιγραμματικά σε κάποια μέτρα εφόσον στη συνέχεια θα σας παρουσιαστούν ορισμένα με περισσότερη λεπτομέρεια από τον κ. Φωτιάδη.

Κάτω από τον 2ο Άξονα Πολιτικής του Σχεδίου Ανάκαμψης, κεντρικό στόχο του οποίου αποτελεί η ταχεία μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία, ποσό ύψους €60εκ θα διατεθεί για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και επενδύσεων για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η στήριξη ωστόσο για τις επιχειρήσεις είναι πολύ μεγαλύτερη μέσα από το Σχέδιο αν συνυπολογιστούν όλες οι ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσω των προωθούμενων επενδύσεων για ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας μας, περιλαμβανομένων τόσο δημόσιων κτηρίων αλλά και κατοικιών, καθώς και για περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης ωστόσο, βάσει και της όλης φιλοσοφίας του, δεν περιορίζεται στην προώθηση μόνο κινήτρων αλλά, ίσως σημαντικότερα για την οικονομία σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στην προώθηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που στοχεύουν στην διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του μεταποιητικού τομέα και των επιχειρήσεων γενικότερα. Χαρακτηριστικά αναφέρω το μέτρο για Προώθηση της δημιουργίας του πρώτου Οικολογικού Βιομηχανικού Πάρκου κάτω από τον 3ο Άξονα Πολιτικής για «Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας» και, συγκεκριμένα, κάτω από την ενότητα «Νέο αναπτυξιακό μοντέλο και διαφοροποίηση της οικονομίας» η οποία ευθυγραμμίζεται σχεδόν πλήρως με τις συστάσεις της Μακροχρόνιας Στρατηγικής του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. Αποτέλεσμα σύστασης του Συμβουλίου προς την Υπουργό αποτέλεσε και η διαμόρφωση και ένταξη του συγκεκριμένου μέτρου στο Σχέδιο Ανάκαμψης, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας στην χώρα μας μέσω της προώθησης της κατασκευής εξοπλισμού πράσινης τεχνολογίας (π.χ. ηλιακής ενέργειας) μέσα από την λειτουργία συστάδων επιχειρήσεων από ντόπιες και ξένες κατασκευαστικές οντότητες, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα. Το μέτρο προνοεί την σύσταση ομάδας εργασίας και την εκπόνηση σχετικής μελέτης στη βάση της οποίας θα διαμορφωθεί Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία του πάρκου.

Η περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας αναγνωρίζεται ευρύτερα ως σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, γι’ αυτό και τυγχάνει σημαντικής στήριξης μέσα από το Σχέδιο Ανάκαμψης και συγκεκριμένα μέσα από τα προγράμματα στήριξης της έρευνας και καινοτομίας.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει φυσικά και μία σειρά μέτρων που στοχεύουν άμεσα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ως αποτέλεσμα και των διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας κατά τη διαμόρφωσή του. Αναφέρω ενδεικτικά τα σχέδια για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων (€10εκ), την υποστήριξη της εξωστρέφειας και του εξαγωγικού προσανατολισμού των κυπριακών επιχειρήσεων (€8.4εκ), τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (€25εκ) καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον μεταποιητικό τομέα (€7εκ). Ιδιαίτερα σημαντική και η προβλεπόμενη σύσταση επενδυτικού ταμείου μετοχικού κεφαλαίου (€20εκ) που στόχο έχει να καλύψει τα σημαντικά χρηματοδοτικά κενά που παρατηρούνται στη χώρα μας, κυρίως για νεοφυείς αλλά και για υφιστάμενες, καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να έχουν ουσιαστική συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής βιομηχανίας.   Παράλληλα, κάτω από το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027, προωθείται το σχέδιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων (€50 εκ), το σχέδιο ενίσχυσης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας (€30εκ), το σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων (€6εκ), ενώ υπό διαμόρφωση βρίσκεται και το σχέδιο στήριξης των συμπράξεων επιχειρήσεων, με επικέντρωση στους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και δυνητικά σημαντικά οφέλη για την κυπριακή βιομηχανία.

Θα επαναλάβω και πάλι την σημαντικότητα των μεταρρυθμίσεων που προωθούνται παράλληλα με τα κίνητρα που έχω αναφέρει που σκοπό έχουν, μεταξύ άλλων, την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την διευκόλυνση και ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας στη χώρα. Όπως αναδεικνύονται και στις διάφορες εκθέσεις ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα σημαντικές για την βελτίωση του επιχειρείν είναι οι μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ευρύτερα στη βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου και ευρύ δημόσιου τομέα, του δικαστικού συστήματος, στην υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων για καταπολέμηση της διαφθοράς καθώς και επενδύσεις που οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, την αποτελεσματική διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας και την βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Όλοι αυτοί οι τομείς τυγχάνουν σημαντικής στήριξης μέσα από το Σχέδιο Ανάκαμψης, σε ανταπόκριση όπως έχω προαναφέρει και στις αντίστοιχες συστάσεις που έχει δεχθεί η Κύπρος στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Φυσικά δεν θα παρέλειπα, σε σχέση και με τα ειδικά θέματα που πραγματεύεται η φετινή εβδομάδα βιομηχανίας, να αναφερθώ στα μέτρα του Σχεδίου Ανάκαμψης που στοχεύουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας, και πάλι μέσα από ένα συνδυασμό μεταρρυθμίσεων, σχεδίων κινήτρων και άλλων επενδύσεων. Σταθμό τόσο για την χώρα μας όσο και για το ίδιο το Σχέδιο Ανάκαμψης, αφού αφορά στην επίτευξη του 1ου οροσήμου του εθνικού μας Σχεδίου κατά τον τρέχον και πρώτο χρόνο υλοποίησής του, αποτελεί η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, τον περασμένο Ιούλιο, του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία. Σημαντική και η χρηματοδοτική στήριξη που προβλέπεται από τον Μηχανισμό, για την υλοποίηση μέρους του σχεδίου δράσης που αφορά στην ενίσχυση της κυκλικής βιομηχανίας στη βιομηχανία (€15εκ) αλλά και μία σειράς μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων (€49εκ) καθώς και για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στον ξενοδοχειακό τομέα (€1,4 εκ).    

Αναμφίβολα το στοίχημα είναι μεγάλο, όπως και οι προκλήσεις που έχουμε ενώπιων μας για την έγκαιρη επίτευξη των στόχων και οροσήμων του Σχεδίου, η οποία θα εξασφαλίσει και την εκταμίευση των πόρων του Μηχανισμού προς όφελος της κυπριακής βιομηχανίας και της οικονομίας στο σύνολό της. Η προσπάθεια θα πρέπει να είναι συλλογική ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων του Σχεδίου και η διασφάλιση του μέγιστου δυνατού αντίκτυπου για τους επωφελούμενους φορείς.

Έχω αναφερθεί σε μία πλειάδα χρηματοδοτικών και άλλων ευκαιριών που παρέχονται μέσα από το Σχέδιο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ για τις κυπριακές επιχειρήσεις. Καθοριστικός για την επιτυχή υλοποίηση των Σχεδίων είναι τόσο ο ρόλος των αρμόδιων Φορέων Υλοποίησης, όσο και άλλων βασικών εμπλεκόμενων φορέων όπως οι χρηματοπιστωτικοί φορείς που θα κληθούν να συμβάλουν στην διασφάλιση της απαιτούμενης ιδίας συμμετοχής των δικαιούχων-επιχειρήσεων στα Σχέδια. Το σημερινό εργαστήρι δίνει μία ευκαιρία, και φυσικά θα έχουμε πολλές ευκαιρίες και στην συνέχεια, να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας και συμβολής εκατέρωθεν στους στόχους που έχουν τεθεί.

Ευχαριστώ και πάλι το Υπουργείο για την πρόσκληση και παραχωρώ τον λόγο στον κ. Φωτιάδη για παρουσίαση των σχεδίων και ανάδειξη των δυνατοτήτων συμμετοχής και συμβολής σε αυτά των επιμέρους φορέων.

Σας ευχαριστώ  

  

Related Articles