Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Announcements

Press Office

Announcements

Υποβολή Εκθέσεων ανά Χώρα (Country-by-Country Reporting)

Η ∆ιοίκηση του Υπουργείου Οικονοµικών ανακοινώνει την επικείµενη τροποποίηση
του νοµοθετικού πλαισίου σχετικάµε την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα(Countryby-Country Reporting) ως απόρροια του προσχεδίου της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
που τροποποιεί την Οδηγία2011/16/ΕΕ, η οποία αναµένεται να εγκριθεί κατά τη
συνάντηση του Συµβουλίου Υπουργών Οικονοµικών της Ε.Ε. στις 26 Μαΐου2016.
Η εν λόγω τροποποίηση  ευθυγραµµίζεταιµε  τις συστάσεις της ∆ράσης13 του
Οργανισµού  Οικονοµικής  Συνεργασίας  και  Ανάπτυξης(ΟΟΣΑ)  που
δηµοσιεύθηκαν  στις5  Οκτωβρίου, 2015  για  το  Σχέδιο  ∆ράσης  κατά  της
«∆ιάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών» γνωστό ως
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)  σχετικάµε την υποβολή εκθέσεων ανά
χώρα(CbC-R).
Παράλληλα, ανακοινώνεται η στήριξη των προνοιών της ∆ράσης13 του ΟΟΣΑ
σε σχέσηµε την αυτόµατη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα και προς αυτή τη
κατεύθυνση  τροχοδροµούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ούτως ώστε να
υιοθετηθούν οι σχετικές πρόνοιες της στην εθνική νοµοθεσία και να ενεργοποιηθεί
η αυτόµατη ανταλλαγή των ανά χώρα εκθέσεων.
Σύµφωναµε το περιεχόµενο της ∆ράσης13, οι φορολογικές αρχές οφείλουν να
αναπτύξουν κανόνες σχετικάµε την τεκµηρίωση για τον καθορισµό των τιµών
µεταβίβασης  των  πολυεθνικών  εταιρειών,  για  την  ενίσχυση  της  διαφάνειας,
λαµβάνοντας υπόψη το κόστος συµµόρφωσης για τις πολυεθνικές εταιρείες.
Η υποβολή ανά χώρα εκθέσεων αφορά πληροφόρηση η οποία θα παρέχεται στις
αρµόδιες  φορολογικές  αρχές  η  οποία  θα  καταγράφεται  από  τις  πολυεθνικές
εταιρείες σε ένα πρότυπο πίνακα που περιλαµβάνει την παγκόσµια κατανοµή των
εισοδηµάτων του Οµίλου από συνδεδεµένες καιµη συνδεδεµένες εταιρείες, τους
φορολογικές τους υποχρεώσεις,  τον αριθµό του απασχολούµενου προσωπικού,
τοµετοχικό κεφάλαιο, τα αδιανέµητα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία ανά χώρα.
Οι  εκθέσεις  αυτές  θα  κοινοποιούνταιµέσω  της  αυτόµατης  ανταλλαγής
πληροφοριών στις αρµόδιες φορολογικές αρχές.
Η τροποποίηση της Οδηγίας προνοεί την αυτόµατη ανταλλαγή εκθέσεων ανά
χώρα  και απαιτείµεταξύ άλλων όπως:
•  Η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα θα υποβάλλεται από τηµητρική εταιρεία
στη φορολογική αρχή που βρίσκεται η φορολογική της κατοικία και θα
απαιτείταιµόνο  στις  περιπτώσεις  των  πολυεθνικών  επιχειρήσεωνµε
ενοποιηµένο  κύκλο  εργασιών  πέραν  των€750 εκ.  κατά  το  αµέσως
προηγούµενο έτος.
•  Σε περίπτωση που το κράτος στο οποίο έχει τη φορολογική κατοικία η
µητρική εταιρεία, δεν έχει εισάξει κανόνες για υποβολή τουCbC-R και ως εκ
τούτου αδυνατεί να υποβάλει τη σχετική πληροφόρηση, τότε προβλέπεται
εναλλακτικόςµηχανισµός. ∆ύναται σε τέτοια περίπτωση να υποβάλουν το
CbC-R, είτε εταιρείες του Οµίλου στις φορολογικές αρχές του κράτους που
ανήκει η φορολογική κατοικία τους(Συνιστώσες Οντότητες), είτε απόµέλος
του  Οµίλου  που  ορίστηκε  για  το  σκοπό  αυτό  εκµέρους  τηςµητρικής
εταιρείας(Παρένθετηµητρική  Οντότητα)  στη  φορολογική  αρχή  του
κράτους που ανήκει η εταιρεία αυτή.
•  H κοινοποίηση των εκθέσεων πραγµατοποιείται εντός15 µηνών από την
τελευταία  ηµέρα  του  φορολογικού  έτους  του  Οµίλου  στον  οποίο
αναφέρεται η έκθεση ανά χώρα. Ειδικά για την πρώτη ανταλλαγή ανά
χώρα εκθέσεων, η Οδηγία δίνει τη δυνατότητα της κοινοποίησης  εντός18
µηνών(αντί15 µηνών) από την τελευταία ηµέρα του φορολογικού έτους
αναφοράς.
Η  Οδηγία  αναµένεται  να  εγκριθεί  από  το  Συµβούλιο  Οικονοµικών  και
∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων(ECOFIN) στις26/5/2016. Παράλληλα, οι Αρµόδιες
Υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Οικονοµικών  προωθούν  την  τροποποίηση  της
σχετικής Νοµοθεσίας ώστε ναµεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της
πιο πάνω Οδηγίας.

Related Articles