Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Announcements

Press Office

Announcements

Υπογραφή Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Υποβολή Εκθέσεων ανά Χώρα (Country-by-Country Reporting)

Η Κυπριακή Δημοκρατία συνυπέγραψε την 1η Νοεμβρίου, 2016 την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Υποβολή Εκθέσεων ανά Χώρα. Η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα αποτελεί μέρος των Δράσεων για τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών του ΟΟΣΑ και συγκεκριμένα της Δράσης 13 που αφορά την τεκμηρίωση για τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης και υποβολή εκθέσεων ανά χώρα.

Με βάση τη υπ’ αναφορά Δράση, οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να αναπτύξουν κανόνες σχετικά με την τεκμηρίωση για τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης των πολυεθνικών επιχειρήσεων με ενοποιημένο κύκλο εργασιών πέραν των €750 εκ. ανά οικονομικό έτος για την ενίσχυση της διαφάνειας. Οι κανόνες που πρέπει ν΄ αναπτυχθούν, θα περιλαμβάνουν την απαίτηση ότι, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν στις φορολογικές αρχές τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια κατανομή του εισοδήματος τους, την οικονομική δραστηριότητα και τους φόρους που καταβάλλονται μεταξύ των χωρών για αξιολόγηση του ρίσκου απώλειας φορολογικών εσόδων.

Οι πιο πάνω πληροφορίες θα υποβάλλονται μέσω της αυτόματης ανταλλαγής εκθέσεων ανά χώρα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, στη βάση του κοινού προτύπου το οποίο έχει αναπτύξει ο ΟΟΣΑ. Η έκθεση ανά χώρα, αφορά πληροφόρηση η οποία καταγράφεται από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις σε ένα πρότυπο πίνακα σχετικά την παγκόσμια κατανομή των εισοδημάτων του Ομίλου από συνδεδεμένες και μη συνδεδεμένες εταιρείες, τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, το μετοχικό κεφάλαιο, τα αδιανέμητα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία ανά χώρα.

Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών έχει τροχοδρομήσει την ανάπτυξη του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου μέσω της συγγραφής σχετικού Διατάγματος το οποίο θα εκδοθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, δυνάμει του Άρθρου 6(16) των «περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων». Το Διάταγμα θα καθορίζει τις υποχρεώσεις των επηρεαζόμενων οντοτήτων σε σχέση με την υποβολή των εκθέσεων ανά χώρα προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.    

 

 

 

 

 

 

Related Articles