Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Announcements

Press Office

Announcements

Σημασία της διατήρησης της σταθερότητας του πλαισίου εκποιήσεων για αποτελεσματική ανάκτηση χρέους και συνέχιση της θετικής πορείας της οικονομίας

Παρά την ολιστική μεταρρύθμιση του πλαισίου για τη Διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δάνειών (ΜΕΧ) την περίοδο 2014-20 και τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε για μείωση των ΜΕΧ εντός του τραπεζικού τομέα, το ιδιωτικό χρέος και το ψηλό ακόμα απόθεμα Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της οικονομίας.   

Η οικονομία της Κύπρου, παρά την αναβάθμιση, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ανισορροπίες σύμφωνα με τα ευρήματα της αξιολόγησης που διενέργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι μεταξύ των τρωτών σημείων της Κυπριακής οικονομίας είναι το ψηλό ιδιωτικό χρέος περιλαμβανομένων των Mη Εξυπηρετούμενων Δάνειων.

Η πλειοψηφία των δανείων έχουν δοθεί κατά την πιστωτική επέκταση 2006-2010, και έχουν καταστεί μη εξυπηρετούμενα ή έχουν τερματιστεί εδώ και αρκετά χρόνια, και δεν σχετίζονται με τις πρόσφατες κρίσεις που ταλάνισαν την Κυπριακή οικονομία.

Για υποβοήθηση των ευάλωτων νοικοκυριών που κατέχουν ΜΕΔ με υποθήκη την πρώτη κατοικία, έχουν ήδη εκπονηθεί τρία κυβερνητικά Σχέδια (Εστία, Οικία, Σχέδια Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών) με συμμετοχή περίπου 50-60% των δικαιούχων μόνο. Τα σχέδια αυτά στόχευαν δανειολήπτες με μεσαία εισοδήματα. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε η επιθυμητή και αναμενόμενη ανταπόκριση από το σύνολο των δανειοληπτών για να επωφεληθούν από τα κυβερνητικά σχέδια, υποδεικνύει την μη ύπαρξη ενδιαφέροντος και επιθυμία συνεργασίας από δανειολήπτες.

Παρόλο που οι εκποιήσεις ήταν παγοποιημένες για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου που παρήλθε από το Μάρτιο του 2020, μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί με συνοχή τα ακόλουθα μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος:

  • Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης: μία δίκαιη και οριστική λύση στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (λίγο ή καθόλου εισόδημα) για προστασία από εκποίηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στην τελική ευθεία της απαιτητικής διαδικασίας για έγκριση του μέτρου και η εφαρμογή του θα είναι άμεση. 
  • Εκ νέου, ρύθμιση με σκοπό την υπαγωγή σε ειδική δικαιοδοσία στα πλαίσια των Επαρχιακών Δικαστηρίων των υποθέσεων που αφορούν διαφορές για πιστωτικές διευκολύνσεις που εξασφαλίζονται με κύρια κατοικία αξίας μέχρι €350.000. Το νομοτεχνικά ελεγμένο νομοσχέδιο θα κατατεθεί εντός των ημερών στην Βουλή των Αντιπροσώπων. 
  • Επιπλέον, υπήρξε συναίνεση σε 2 προτάσεις νόμου από Κοινοβουλευτικά Κόμματα, οι οποίες προάγουν τη διαφάνεια κατά τη διαδικασία εκποίησης και εξισορροπούν τη θέση δανειολήπτη έναντι πιστωτή κατά την ανταλλαγή ακινήτου έναντι χρέους, όταν το ακίνητο είναι κύρια κατοικία και επαγγελματική στέγη.  Το Υπουργείο Οικονομικών διάκειται θετικά με την άμεση προώθηση και ψήφισής τους υπό την προϋπόθεση διατήρησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. 

Άλλες προτάσεις για διαφοροποιήσεις του πλαισίου εκποιήσεων με παύση της διαδικασίας εκποίησης είτε καθολικά είτε ανά περίπτωση, μέσω προσφυγής σε δικαστήριο, μάλιστα ακόμη και εάν η διαφορά έχει ήδη εκδικασθεί, αντιμετωπίζουν μονοδιάστατα το πρόβλημα των ΜΕΔ, δεν θα βελτιώσουν την χρηματοοικονομική συμπεριφορά και νοοτροπία των πολιτών, και θα συνεισφέρουν στην επιδείνωση των δεικτών ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. 

Η δυνατότητα καθολικής πρόσβασης σε δικαστήριο, ως τελεσίδικο σημείο της εκποίησης, αντιστρέφει τα πλεονεκτήματα και τον όλο σκοπό της εξωδικαστικής διαδικασίας εκποιήσεων που εισάχθηκε το 2018 και επαναφέρει το μακροχρόνιο αναποτελεσματικό πλαίσιο πριν το 2018 το οποίο ήταν από τα πλέον χρονοβόρα στην Ευρώπη. 

Η εισαγωγή νομοθετικών κωλυμάτων που αποδυναμώνουν την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας εκποίησης έχουν ως αποτέλεσμα τον εκφυλισμό της αξίας των εξασφαλίσεων οδηγώντας σε αύξηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών και αποδυνάμωση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, καθιστώντας ολόκληρη την οικονομία πιο ευάλωτη στους κλυδωνισμούς.

Ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό πλαίσιο εκποιήσεων είναι καίριας σημασίας για την ενθάρρυνση δανειοληπτών για την αναδιάρθρωση των δανείων τους, αντιμετώπιση στρατηγικών κακοπληρωτών, περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην οικονομία, ομαλής λειτουργίας του πιστωτικού συστήματος μέσω και της χορήγησης πίστωσης (δανείων) για επενδύσεις/απόκτησης κατοικίας και της εμπέδωσης νοοτροπίας συμμόρφωσης με τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Related Articles