Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Announcements

Press Office

Announcements

Απόκτηση του κτιρίου Nicosia City Centre από τη Δημοκρατία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Απόκτηση του κτιρίου Nicosia City Centre από τη Δημοκρατία

Αναφορικά με τα ευρήματα και τις συστάσεις στην Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας καθώς, και τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών σημειώνονται τα ακόλουθα.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της ύπαρξης διαθέσιμων πιστώσεων στον εγκεκριμένο κρατικό προϋπολογισμό, σημειώνεται ότι, περιλήφθηκαν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας συνολικού ύψους €45 εκ. για το 2021 και €47 εκ. για το 2022, οι οποίες δύναται, με βάση τον σχετικό Νόμο και τους Κανονισμούς, να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτό τον σκοπό.

Όσον αφορά στο θέμα της ανάγκης ετοιμασίας Σημειώματος Έργου/Μελέτης Βιωσιμότητας για τα δημόσια επενδυτικά έργα, επισημαίνεται ότι, η πρακτική αυτή τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021, δηλαδή σε χρόνο μεταγενέστερο της Δημοσίευσης της Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τον ιδιωτικό τομέα για απόκτηση κτιρίων, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 13.9.2019, μέσω της οποίας προτάθηκε και το συγκεκριμένο κτίριο. Σημειώνεται, σχετικά, ότι, η Πρόσκληση ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα με τη σχετική νομοθεσία.

Αναφορικά με το θέμα της συνομολόγησης συμφωνίας για την απόκτηση του κτιρίου πριν την εξασφάλιση του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η εν λόγω ενέργεια δεν συνάγεται ως μη νόμιμη, ενώ το όλο ζήτημα ρυθμίζεται στους όρους του κειμένου της συμφωνίας αγοράς.

Σε σχέση με τη διαπίστωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι η απόκτηση του κτιρίου τελείται σε ασύμφορη για τη Δημοκρατία τιμή, σημειώνεται ότι, η εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας υπολογίστηκε στα €20.07 εκ. μειωμένη κατά 10%, λόγω του μεγέθους του κτιρίου, ενώ η αντίστοιχη εκτίμηση από τον ιδιώτη εκτιμητή ανέρχετο στα €24.54 εκ. Το συμφωνηθέν ποσό κατά τη διαδικασία της οικονομικής διαπραγμάτευσης οριστικοποιήθηκε στα €22.65 εκ..

Τονίζεται ότι, αποτελεί κυβερνητική πολιτική, η οποία ακολουθήθηκε και στην παρούσα διαδικασία, η εξέταση των διαθέσιμων εναλλακτικών επιλογών για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του δημοσίου σε συνάρτηση με το απαιτούμενο κόστος, το κόστος ευκαιρίας και τον χρόνο υλοποίησης, με σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης, για τα συμφέροντα της Δημοκρατίας, διαδικασίας. Ως εκ τούτου, συνυπολογίζοντας όλα τα σχετικά δεδομένα, αξιολογήθηκε ότι, τη δεδομένη στιγμή η απόκτηση υφιστάμενων, διαθέσιμων στην αγορά κτιρίων είναι η προσφορότερη επιλογή για τα συμφέροντα της Δημοκρατίας. Προς τούτο, σημειώνεται ότι, το συνολικό επιπρόσθετο κόστος που θα κατέβαλλε η Δημοκρατία σε περίπτωση ανέγερσης αντίστοιχου ιδιόκτητου κτιρίου αναμένεται ότι θα ήταν της τάξεως των €7.79 εκ. για την επόμενη πενταετία.

Εν κατακλείδι, επισημαίνεται ότι, η Συμφωνία Αγοράς, έχει τύχει νομοτεχνικού ελέγχου και έχουν τεθεί όλες οι ασφαλιστικές δικλίδες για σκοπούς διασφάλισης των συμφερόντων της Δημοκρατίας και της νομιμότητας της εν λόγω συναλλαγής, ενώ τονίζεται ότι δεν έχει υπογραφεί η συμφωνία αγοράς, εκκρεμούσης της διαδικασίας αποδέσμευσης των κονδυλίων.

Related Articles