Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Announcements

Press Office

Announcements

Διευκρινήσεις σε σχέση με την Πέμπτη δέσμη περιοριστικών μέτρων ΕΕ κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας

Στις 8 Απριλίου 2022 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε την επιβολή επιπρόσθετων περιοριστικών μέτρων (5η δέσμη) κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας η οποία τροποποιεί τον Κανονισμό 833/2014 με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου όπως φαίνεται στον πιο κάτω σύνδεσμο. 

EUR-Lex - 32022R0576 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Η νέα δέσμη κυρώσεων καλύπτει μεταξύ άλλων περιοριστικά μέτρα για καταπιστεύματα σε σχέση με τα οποία υπήρξαν διάφορα ερωτήματα από τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα ακόλουθα σε σχέση με το άρθρο 5 (ιγ) του Κανονισμού:

Με βάση το εν λόγω άρθρο, απαγορεύεται η εγγραφή, η παροχή καταστατικής έδρας, επιχειρηματικής ή διοικητικής διεύθυνσης, καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης, σε νέα καταπιστεύματα ή σε οποιοδήποτε παρόμοιο νέο νομικό μόρφωμα που έχει ως καταπιστευματοπάροχους ή δικαιούχους σε:

α) Ρώσους υπηκόους ή φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στη Ρωσία·

β) νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που συστάθηκαν στη Ρωσία·

γ) νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς των οποίων τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στα στοιχεία α) ή β)·

δ) νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που ελέγχονται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στα στοιχεία α), β) ή γ)·

ε) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που αναφέρεται στα στοιχεία α), β), γ) ή δ).

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω απαγορεύσεις δεν αφορούν εταιρείες αλλά μόνο τα καταπιστεύματα. Οι εν λόγω ρυθμίσεις, είναι αντίστοιχες αυτών του άρθρου 5(β) του ιδίου Κανονισμού που αφορά τις καταθέσεις.

Επίσης, σημειώνεται ότι, αναφορά σε «παρόμοιο νομικό μόρφωμα» γίνεται σε σχετική κοινοποίηση της ΕΕ, όπου καθορίζεται ότι ο όρος σε σχέση με το νομικό πλαίσιο της Κύπρου, αφορά καταπιστεύματα και διεθνή καταπιστεύματα https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:360:FULL&from=DE .

Από τις 10 Μάϊου 2022 απαγορεύεται να ενεργεί ή να μεριμνά ώστε άλλο πρόσωπο να ενεργεί ως διαχειριστής, εντολοδόχος μέτοχος, διευθυντής, γραμματέας ή παρόμοιο αξίωμα, για νέο καταπίστευμα ή νέο παρόμοιο νομικό μόρφωμα.

Πρόσθετα, με βάση το εδάφιο 4 του άρθρου 5(ιγ) οι απαγορεύσεις αυτές δεν ισχύουν όταν ο καταπιστευματοπάροχος ή δικαιούχος είναι υπήκοος κράτους μέλους ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει προσωρινή ή μόνιμη άδεια διαμονής σε κράτος μέλος.

Σημαντικό: Η παρούσα ανακοίνωση παρέχεται σε ανεπίσημη βάση. Αρμοδιότητα ερμηνείας των ευρωπαϊκών νομικών κειμένων έχει κατ’ αποκλειστικότητα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

13 Απριλίου 2022

 

Related Articles