Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Διευθύνσεις / Μονάδες / Υπηρεσίες

Μονάδα Διαχείρισης στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων

 

Κατά την πρώτη αξιολόγηση του Μνημονίου Συναντίληψης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2013 και στα πλαίσια της στρατηγικής για την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ), τέθηκε από την Τρόικα μεταξύ άλλων, ως προαπαιτούμενη ενέργεια για την παραχώρηση του ποσού του €1,5 δις για την ανακεφαλαιοποίηση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) και των ΣΠΙ, η ετοιμασία και ψήφιση σχετικής νομοθεσίας η οποία θα καθόριζε τη δομή που θα διαχειρίζετο τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Νόμος του 2013 (Ν106(Ι)/2013), δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Σεπτεμβρίου 2013. 

Με βάση το Νόμο (Ν106(Ι)/2013), στις αρμοδιότητες της Μονάδας Διαχείρισης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

 • η διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας ως μετόχου στην ιδιοκτησιακή δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
 • η παρακολούθηση και εφαρμογή, σε συνεργασία με την ΚΤΚ, των διατάξεων του περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Διαταγμάτων του Υπουργού, 
 • η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής απόδοσης της συμμετοχής της Δημοκρατίας ως μετόχου στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων, 
 • η ενδυνάμωση της δυνατότητας πιστωτικού ιδρύματος να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα, 
 • η διασφάλιση της συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε όρους τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή κρατικής ενίσχυσης, και 
 • η εκτέλεση κατ’ εξουσιοδότηση του Υπουργού οποιωνδήποτε καθηκόντων ή εξουσιών του που προβλέπονται στον περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρουμένης της εξουσίας έκδοσης διαταγμάτων, νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση γίνεται γραπτώς. 
 • η σύναψη γραπτών συμφωνιών με τα πιστωτικά ιδρύματα, στις οποίες περιέχονται όλες οι λεπτομέρειες και οι όροι παροχής της παρεχόμενης κεφαλαιακής ενίσχυσης, 
 • η παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
 • η υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό για τα κριτήρια και την υπόδειξη κατάλληλων προς διορισμό προσώπων ως μελών του Διοικητικού Οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος, 
 • η συμμετοχή εκπροσώπου της Μονάδας ως παρατηρητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδρίες του Διοικητικού Οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος, 
 • η εκπροσώπηση της Δημοκρατίας στη γενική συνέλευση του πιστωτικού ιδρύματος, 
 • η αξιολόγηση και παρακολούθηση της οικονομικής αξίας της συμμετοχής της Δημοκρατίας σε πιστωτικό ίδρυμα, και 
 • η διαχείριση της επένδυσης της Δημοκρατίας σε κινητές αξίες πιστωτικών Ιδρυμάτων. 

 Σύμφωνα με τα άρθρα 12(1-2) του Νόμου (Ν106(Ι)/2013) η Μονάδα Διαχείρισης, μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους, συντάσσει και αποστέλλει στον Υπουργό Οικονομικών και στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, ετήσια έκθεση πεπραγμένων αναφορικά με τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων για το προηγούμενο έτος. Ο Υπουργός εγκρίνει την έκθεση και αφού ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο, υποβάλλει την ετήσια έκθεση στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους. 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Διονύσης Διονυσίου 

Οικονομικός Λειτουργός Α´ 

Προϊστάμενος Μονάδας Διαχείρισης Υπουργείο Οικονομικών 

Αρ. Τηλ.: + 357 22 401528 

Αρ. Φαξ: + 357 22 401514 

Email: ddionyssiou@mof.gov.cy 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γρηγόρη Αυξεντίου 7Β, 2ος όροφος, 1096 Λευκωσία


Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι

Γραφείο Τύπου Υπουργού