Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Γραφείο Τύπου  |  Γραφείο Τύπου Υπουργού

Γραφείο Τύπου

Παρέμβαση Υπουργού Οικονομικών στο «Cyprus Economic Summit Covid-19»

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης συμμετείχε σήμερα στο «Cyprus Economic Summit Covid-19», το πρώτο κυπριακό online Summit για τις επιπτώσεις του Covid-19 στην κυπριακή οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Πετρίδης τόνισε τα ακόλουθα:

«Η Κυβέρνηση έλαβε έγκαιρα τολμηρά μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Το συνολικό πακέτο στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων που εξαγγέλθηκε μέχρι σήμερα για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, για προστασία των εργαζομένων, ευπαθών ομάδων και επιχειρήσεων ισοδυναμεί με περίπου 7% του ΑΕΠ ή 3 δις ΕΥΡΩ (δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα ρευστότητας). Την ίδια ώρα, τα έσοδα του κράτους σημειώνουν μεγάλη πτώση λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Α. Το δημοσιονομικό πακέτο στην πρώτη φάση της στρατηγικής της πανδημίας (περίοδος πλήρους περιορισμού) αφορά στην στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων μέσω: α) της κάλυψης μέρoυς του μισθολογικού κόστους των εργαζομένων των επιχειρήσεων που έχουν τεθεί σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών για περίοδο τριών μηνών με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας β) επέκταση σχεδίων κάλυψης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων σε επιχειρήσεις και τομείς που δεν θα ανακάμψουν ικανοποιητικά (όπως πχ. ξενοδοχεία) για ακόμη τέσσερεις μήνες ανάλογα με τις συνθήκες που θα ισχύσουν στην αγορά την εν λόγω περίοδο γ) σχέδιο απολαβών εργαζομένων στα απογευματινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας δ) ειδική άδεια σε γονείς για τη φροντίδα των παιδιών τους ε) ειδική άδεια ασθενείας για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Μεγάλο μέρος του πακέτου αφορά επίσης: στ) την στήριξη του τομέα της υγείας, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την εξάπλωση της πανδημίας η) επίδομα σε φοιτητές στο εξωτερικό θ) σχέδιο επαναπατρισμού φοιτητών και στήριξη της ανάκαμψης του τουριστικού τομέα.

Το δημοσιονομικό πακέτο της κυβέρνησης είναι δυναμικό και προσαρμόζεται ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες όπως τυχόν εξοικονομήσεις, καθώς και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στην αγορά, λόγω των συνθηκών της πανδημίας και των συνεπακόλουθων περιοριστικών μέτρων. Ενδεικτικό της ευελιξίας και της άμεσης ανταπόκρισης της Κυβέρνησης, οι αλλαγές που έχουν εξαγγελθεί στα 5 σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, που αφορούν: α) αναδρομικές καταβολές επιδομάτων β) την εφαρμογή ενός κατώτατου ορίου επιδόματος, και γ) παροχή επιδομάτων σε εργαζόμενους που δεν θα δικαιούνταν επίδομα με βάση τις νομοθεσίες που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία όπως εργαζόμενοι που έληξε το ανεργιακό τους επίδομα ή εργαζόμενοι που για πρώτη φορά εργάστηκαν το Φεβρουάριο και το Μάρτιο. Όλες αυτές οι αλλαγές συνεπάγονται σημαντικά αυξημένο δημοσιονομικό κόστος το οποίο κοστολογείται.

Με δεδομένο ότι περνούμε στη δεύτερη φάση της στρατηγικής για διαχείριση της πανδημίας (σταδιακή άρση των περιορισμών), το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης μελετά περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρήσεων, ανάλογα με: α) τις φάσεις και ιδιαιτερότητες της σταδιακής άρσης των περιορισμών και ποιες επιχειρήσεις επηρεάζουν β) τις εξοικονομήσεις που ενδέχεται να προέλθουν από τροποποίηση των υφιστάμενων προϋπολογισμών της κεντρικής κυβέρνησης.

Β. Μέτρα Ρευστότητας: Πέραν του δημοσιονομικού πακέτου, η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μέτρα ρευστότητας όπως: α) αναστολή καταβολής του ΦΠΑ για περίοδο 3 μηνών, β) αναστολή καταβολής αυξημένων συνεισφορών για το ΓΕΣΥ γ) νομοθετικές ρυθμίσεις για τροποποίηση των ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών κατά δύο μήνες, ε) σχέδιο παροχής εγγυήσεων για πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υ.Σ, στ) σχέδιο εγγύησης αποπληρωμής δανεισμού των αεροδρομίων προς αποφυγή χρεοκοπίας τους και πλήγμα στη συνδεσιμότητα της Κύπρου ε) παράταση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιχειρήσεων 350 ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου, ε) σχέδιο παροχής ρευστότητας μέσω του σχεδίου κυβερνητικών εγγυήσεων σε δάνεια για επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία, το οποίο θα κατατεθεί εκ νέου αναθεωρημένο προς ψήφιση στη Βουλή μετά από νέο γύρο διαβουλεύσεων με τα κόμματα.

Γ. Αναστολή πληρωμής δόσεων και τόκων δανείων: Παράλληλα, η Κυβέρνηση αξιοποίησε πλήρως την ευελιξία που παρέχεται από τις Ευρωπαϊκές Αρχές, και προέβη σε νομοθετικά μέτρα για αναστολή της αποπληρωμής δόσεων, περιλαμβανομένων και των τόκων για πιστωτικές διευκολύνσεις προς τις τράπεζες για περίοδο 9 μηνών που είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα. Σε συνεργασία με την ΚΤΚ και τον τραπεζικό τομέα, διασφαλίστηκε ότι δεν θα επιβάλλεται ούτε ανατοκισμός. Έχουν ήδη εγκριθεί πέραν των 50,000 αιτήσεων που αντιστοιχούν σε €10 δις δάνεια.

Δ. Άλλα μέτρα: α) αναστολή της λήψης μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για ανακτήσεις των πιστωτικών διευκολύνσεων, την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας εκποιήσεων για περίοδο 3 μηνών β) παράταση για τρεις μήνες της υποχρέωσης προσκόμισης των δικαιολογητικών για το σχέδιο Eστία γ) νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή εξώσεων για περίοδο 2 μηνών ε) μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10% για περίοδο 4 μηνών σε συνεννόηση με την ΡΑΕΚ, ε) εισαγωγή πλαφόν στις τιμές προϊόντων προσωπικής υγιεινής.

Ε: Ύψος παρέμβασης με ολοκληρωμένο οικονομικό σχεδιασμό: Πρόκειται ίσως για την μεγαλύτερη και πιο άμεση μη προγραμματισμένη κρατική παρέμβαση που έγινε στα χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται για αποσπασματικές δέσμες μέτρων αμφιβόλου αποτελεσματικότητας αλλά γίνεται με βάση ένα ολοκληρωμένο οικονομικό σχεδιασμό, που αξιοποιεί όλα τα οικονομικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεση μας αλλά και την ευελιξία που παρέχεται για κάθε εργαλείο από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς θεσμούς: Συγκεκριμένα, τα τρία κύρια οικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι: 1) το δημοσιονομικό (μέτρα ρευστότητας και κρατικές ενισχύσεις), που είναι ευέλικτο και αναδιαμορφώνεται ανάλογα με τα δεδομένα τα οποία διαφοροποιούνται ραγδαίως. 2) Το νομισματικό που αφορά τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ και της ΚΤΚ οι οποίες οδηγούν σε αύξηση της ρευστότητας στο τραπεζικό μας σύστημα και βελτιώνουν τις συνθήκες άντλησης χρηματοδότησης του Κράτους από τις διεθνείς αγορές (μείωση των επιτοκίων). 3) Το χρηματοδοτικό που αφορά την παροχή προς τις επιχειρήσεις ή άντληση ρευστότητας από το Κράτος α) άντληση ρευστότητας από τις διεθνείς αγορές και την εγχώρια αγορά β) Σχέδιο Αναστολής δόσεων γ) πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων για την δανειοδότηση επιχειρήσεων δ) χορήγηση δανείων με κρατικές εγγυήσεις μέσω της ΕΤΕπ.

Τα τρία σκέλη της πολιτικής πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα και είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους. Ενδεχόμενη χρήση μόνο του δημοσιονομικού εργαλείου αποτρέπει την αποτελεσματικότητα ολιστικής διαχείρισης της κρίσης.

Δ: Τρίτη φάση, μελλοντικοί Σχεδιασμοί: Με το μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας και τον κίνδυνο στάσης πληρωμών και αποκλεισμού από τις αγορές ακόμη να υφίσταται, οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και για την Τρίτη περίοδο, αυτήν της ανάκαμψης αν όλα πάνε καλά.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι: Αυτή η κρίση είναι διαφορετική και με μεγαλύτερους κινδύνους σε περίπτωση μη υλοποίησης ενός σωστού οικονομικού σχεδιασμού. Η αντιμετώπιση της κρίσης του 2013 βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην περικοπή δαπανών και στην σμίκρυνση του τραπεζικού τομέα. Αντιθέτως, η αντιμετώπιση της κρίσης COVID19 είναι η δραματική αύξηση των δαπανών, η κατακόρυφη πτώση των δημοσίων εσόδων και η υπέρμετρη αύξηση του δημόσιου χρέους. Η τρίτη περίοδος της κρίσης του 2013, με τη διάσωση των δημόσιων οικονομικών και του τραπεζικού τομέα (με τον τρόπο που έγινε) βασίστηκε στην ανάκαμψη της οικονομίας μέσω της προώθησης συγκεκριμένων κινήτρων. Σε αντίθεση, η περίοδος ανάκαμψης της κρίσης του COVID19 θα επέλθει αυτόματα με την επαναφορά της ζήτησης, μέσω της διατήρησης των εισοδημάτων σε ικανοποιητικό επίπεδο και τη συνέχιση της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε αυτή την περίοδο της μεγάλης αβεβαιότητας, η οικονομική διαχείριση μετά την περίοδο ανάκαμψης θα εξαρτηθεί τόσο από την εξέλιξη της πανδημίας όσο και από την σοβαρότητα που θα επιδείξουμε, ακολουθώντας μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της κυβέρνησης και στο κατά πόσο θα μπορεί να εξευρεθεί σε αυτό το πλάισιο σύγκλιση με τα πολιτικά κόμματα.

Αν δεν ακολουθήσουμε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική σύμφωνα με τις δυνατότητες μας, τότε εγκυμονούν μεγάλοι κίνδυνοι.

Σε περίπτωση που επιδείξουμε την ευελιξία εκείνη που χρειάζεται σε περιόδους κρίσης και εκμεταλλευτούμε τα ευρωπαϊκά εργαλεία που μας παρέχονται και δεν εκφύγουμε από τα δημοσιονομικά μας όρια, στέλνοντας λανθασμένα μηνύματα στο εξωτερικό, τότε μετά το καλοκαίρι θα μπορούμε να επανασχεδιάσουμε μια οικονομική πολιτική η οποία θα περιλαμβάνει πιο στοχευμένα μέτρα, μετριασμό των επιπτώσεων στους τομείς που θα υποστούν μεγαλύτερο πλήγμα αλλά και τόνωση της ζήτησης μέσα από την αναπτυξιακή πολιτική.

Όλοι να έχουμε υπόψη μας ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει και ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Διανύουμε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν άκαιρη η εκ των προτέρων υιοθέτηση μέτρων που αφορούν την περίοδο ανάκαμψης της οικονομίας.

Σημαντικό επίσης, είναι να μην ενδώσουμε σε φωνές για εφαρμογή πολιτικών που θα πλήξουν το όνομα και την αξιοπιστία της Κύπρου αλλά και το κύρος της οικονομίας.

Αυτό είναι το σενάριο για το οποίο όλοι θα δουλέψουμε. Κράτος, πολιτικός κόσμος, επιχειρηματικός κόσμος και εργαζόμενοι», κατέληξε ο Υπουργός Οικονομικών.

 

Σχετικά Άρθρα