Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Γραφείο Τύπου  |  Γραφείο Τύπου Υπουργού

Γραφείο Τύπου

Δηλώσεις Υπ.Οικονομικών Κωνσταντίνου Πετρίδη για την απόσυρση του νομοσχεδίου για τις κρατικές εγγυήσεις

Το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα αποφάσισε την απόσυρση του νομοσχεδίου «Ο Περί στήριξης των επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων, σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία για τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid 19».

Από την πρώτη μέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση έχει επιδείξει καλή διάθεση για εξεύρεση συναινέσεων προς ψήφιση του νομοσχεδίου. Έγινε μια μακρά και εκτενής διαβούλευση στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και η κυβέρνηση αποδέχθηκε σωρεία αλλαγών στο νομοσχέδιο παρά τις επιφυλάξεις της.

Συγκεκριμένα, αποδεχθήκαμε την μείωση του συνολικού ποσού έκδοσης των εγγυήσεων από €2 δις σε €1,5 δις παρά το γεγονός ότι αυτό αποστερεί μια στήριξη μεγαλύτερη στην αγορά. Παράλληλα, αφαιρέσαμε από το σκέλος των εγγυήσεων το μέρος το οποίο αφορά εγγύηση των επιτοκίων. Δεύτερον, καθορίσαμε ποσό €300 εκ. ως εγγυήσεις για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, δηλαδή αυτούς που εργοδοτούν κάτω από 10 άτομα. Αυτή η πρόνοια εισήχθη κατόπιν και πάλι αξιώσεων τον κομμάτων στον Νόμο και όχι μόνο στο Διάταγμα. Έγινε ανακατανομή όλου του ποσού που αφορά τις εγγυήσεις και τέθηκε και ανώτατο όριο €200εκ. για τις μεγάλες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι απασχολούν το μεγαλύτερο μέρος της εργοδότησης.

Εισάξαμε στον Νόμο την πρόνοια για το ύψος των εγγυήσεων αντί στο Διάταγμα, με το ποσοστό κάλυψης 70%-30%. Αυξήσαμε την κρατική εγγύηση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους από το 70% στο 85%. Αυτή η πρόνοια επίσης καθορίστηκε στον Νόμο. Εισάξαμε στο Διάταγμα όρο, όπως οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο Κρατικών Εγγυήσεων να προσκομίζουν βεβαίωση για διευθετημένες ή σε ρύθμιση οφειλές, και υποχρεώσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή τον Έφορο Φορολογίας ή τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Εισάξαμε στον Νόμο όπως, κάθε τρεις μήνες γίνεται ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για την εφαρμογή του Νόμου και αντίστοιχο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μειώθηκε στο Διάταγμα το ύψος του δανείου που αφορά το μισθολογικό κόστος, από διπλάσιο μισθολογικό κόστος που ήταν το ανώτατο όριο για ύψος του δανείου, στο ετήσιο μισθολογικό κόστος. Και με αυτή την πρόνοια η κυβέρνηση είχε επιφυλάξεις γιατί αποστερείται ουσιαστικά το ύψος του δανείου από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αρκετό προσωπικό. Το δεχτήκαμε όμως για χάρη της συναίνεσης.

Εισάξαμε στον Νόμο ότι οι επιχειρήσεις και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι υποχρεούνται όπως υποθηκεύουν ως εξασφάλιση του δανείου οποιαδήποτε άλλη μη υποθηκευμένη ακίνητη περιουσία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν και ότι η παραχώρηση μη εξασφαλισμένων δανείων είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις όπου οι αυτοτελώς εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν μη υποθηκευμένη ακίνητη περιουσία ή άλλα αποδεικτικά περιουσιακά στοιχεία για πλήρη εξασφάλιση των νέων δανείων. Κι εδώ η κυβέρνηση ήθελε να ήταν πιο ευέλικτη αλλά για χάρη της συναίνεσης το αποδεχτήκαμε.

Αποδεχτήκαμε την επιβολή κυρώσεων και προστέθηκε στον Νόμο ότι εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα θα αφορά και τους δικαιούχους των δανείων. Προσθέσαμε και την εφάπαξ κρατική στήριξη. Οπόταν, αντιλαμβάνεστε αυτές είναι μόνο κάποιες από τις αλλαγές οι οποίες έγιναν όλο αυτό το διάστημα ούτως ώστε να καταφέρουμε να βρούμε εκείνη την κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία χρειαζόταν για να στηριχθεί το νομοσχέδιο.

Δυστυχώς, παρά την προσπάθεια, παραμένουν ακόμα σημαντικές διαφορές με τα κόμματα ενώ προκύπτουν συνεχώς νέες τροπολογίες που είτε αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του σχεδίου είτε βρίσκονται καθαρά εκτός του Ευρωπαϊκού πλαισίου στήριξης, το οποίο μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα για να καταρτίσουμε τέτοια σχέδια.

Θέλω να διαβεβαιώσω, ότι οι διαφωνίες αυτές είναι πλήρως σεβαστές αλλά δυστυχώς, οι τροπολογίες οι οποίες προτείνονται καθιστούν το σχέδιο μη υλοποιήσιμο και μη εφαρμόσιμο. Πέραν αυτού, το σχέδιο αυτό που αφορά τη χρήση ενός απλού χρηματοοικονομικού εργαλείου προς όφελος της οικονομίας, έχει αναδειχθεί σε θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης η οποία είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τον τόπο και την οικονομία, αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο.

Θέλω να διαβεβαιώσω τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους και τον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να τους στηρίζει με όλα τα διαθέσιμα μέσα ούτως ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κρίση.

Με την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου και αυτού του εργαλείου, η κυβέρνηση την επόμενη βδομάδα θα ανακοινώσει πολιτικές και μέτρα σ’ ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, προς στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στήριξη των θέσεων εργασίας και στήριξη της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας.

Δείτε τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=Zn7rI1-vjCo&feature=share&fbclid=IwAR1QnA64jXjrE7M99luxZm7RZrQl5-31pXpErJfaKAkVUgf-9N6MVmAgf-M

Σχετικά Άρθρα