Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Announcements

Press Office

Announcements

Σχέδιο Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων για Εξασφάλιση Πιστωτικών Σημειώσεων που εκδίδονται από Φορείς του Τουριστικού Τομέα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Σχέδιο κυβερνητικών εγγυήσεων σε σχέση με την έκδοση πιστωτικών σημειώσεων που προσφέρονται για ακυρωθείσες υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδίων, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εταιρείες κρουαζιέρας και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων χωρίς οδηγό στο πλαίσιο του Covid–19 σύμφωνα με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020/648 της 13ης Μαΐου 2020, τις πρόνοιες του Νόμου 59(Ι)/2020 και το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών ημερομηνίας 7 Μαΐου, 2021.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού και η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ορίζονται ως φορείς υλοποίησης του Σχεδίου ως αρμόδιες αρχές και αναλαμβάνουν την ευθύνη της παραλαβής, εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας εκδίδει τις σχετικές εγγυήσεις μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. 

  1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος και εντός 30 ημερών να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τα έντυπα που συνοδεύουν την παρούσα Ανακοίνωση ως Παραρτήματα Ι και ΙΙ στο Υφυπουργείο Τουρισμού. Σημειώνεται ότι, οι αιτήσεις για την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων που αφορούν τα άρθρα 4 και 5 του Νόμου 59(Ι)/2020 θα εξετάζονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ενώ οι αιτήσεις που αφορούν τα άρθρα 3 και 6 θα εξετάζονται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Τονίζεται ότι, τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 7η Ιουνίου 2021.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

  1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

(α) Το Υφυπουργείο Τουρισμού και η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Στην περίπτωση που ζητούνται πρόσθετα στοιχεία / διευκρινήσεις από τους αιτητές, αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται εντός 7 εργάσιμων ημερών.

(β) Το Υφυπουργείο Τουρισμού και η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αφού οριστικοποιήσουν τον κατάλογο με τους εγκεκριμένους αιτητές τους αποστέλλουν με αντίγραφο των υποβληθέντων εγγράφων στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

(γ) Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας αφού προβεί στον έλεγχο των καταλόγων ενημερώνει τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος εγκρίνει την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων που αναλογούν σε κάθε αιτητή, τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις καθώς και το τέλος που θα πρέπει να καταβληθεί για την εξασφάλισή τους.

(δ) Έκαστος διοργανωτής ταξιδίων, επιχείρηση εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό, ξενοδοχειακή επιχείρηση, εταιρεία κρουαζιέρας που πληροί τις προϋποθέσεις όπως αυτές προνοούνται στον Νόμο Ν.59(Ι)/2020, στο Διάταγμα και στην παρούσα Ανακοίνωση, θα ενημερωθεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για το αποτέλεσμα  του αιτήματός του και για το ποσό που αντιστοιχεί στην έκδοση της κυβερνητικής εγγύησής του σε περίπτωση έγκρισής του.

(ε) Η κυβερνητική εγγύηση τίθεται σε ισχύ με την καταβολή του τέλους σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο έγγραφο της εγγύησης. 

  1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι λήπτες των εγγυήσεων υποβάλλουν ανά τριμηνία εκάστου έτους ή όποτε ζητηθεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών ηλεκτρονικό αρχείο με αναλυτική κατάσταση των πιστωτικών σημειώσεων που εξαργυρώθηκαν και των πιστωτικών σημειώσεων που εκκρεμούν συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ορθά.

Νοείται ότι, η ισχύς των κυβερνητικών εγγυήσεων σε σχέση με την έκδοση πιστωτικών σημειώσεων που προσφέρονται για ακυρωθείσες υπηρεσίες σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 6 του Νόμου στο πλαίσιο του Covid–19 τερματίζεται την 30η Σεπτεμβρίου 2022 ενώ σε σχέση με το άρθρο 5 του Νόμου η ισχύς τερματίζεται την 31η Ιανουαρίου 2022.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας διατηρούν την επιφύλαξη να ζητήσουν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου τυχόν πρόσθετα έγγραφα ή/και βεβαιώσεις για σκοπούς διαφύλαξης του Σχεδίου.

 Υπουργείο Οικονομικών 

                                                                                                       7 Μαΐου 2021

Related Articles