Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Announcements

Press Office

Announcements

Διευκρινίσεις για τη λήψη έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές

Το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Οικονομικών (ΚΔΠ 135/2020 και ΚΔΠ 195/2020) που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 του περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμου του 2020 (Ν 33(Ι)/2020), διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 

  1. Μέχρι πότε μπορεί να υποβάλει κάποιος αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναστολή της αποπληρωμής των δόσεων και των τόκων και μέχρι πότε ο χρηματοοικονομικός οργανισμός μπορεί να ελέγξει αν πληρούνται τα κριτήρια της κάθε αίτησης;

Tο αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναστολή της αποπληρωμής των δόσεων και των τόκων προς τον χρηματοοικονομικό οργανισμό πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 26η Ιουνίου 2020. Ακολούθως, η απόφαση του χρηματοοικονομικού οργανισμού για το αν ο δανειολήπτης πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια, θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2020 το αργότερο.

 

  1. Αν κάποιος δανειολήπτης κατά την 29η Φεβρουαρίου 2020 είχε καθυστερήσεις στην καταβολή των δόσεων του αλλά ακολούθως τις διευθετήσει, έχει το δικαίωμα να αιτηθεί για αναστολή της αποπληρωμής δόσεων και τόκων;

Πρόσωπα που κατά την 29η Φεβρουαρίου 2020 είχαν πέραν των 30 ημερών σε καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης τους αλλά έχουν ακολούθως διευθετήσει τις δόσεις τους με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν δόσεις σε καθυστέρηση πέραν των 30 μερών κατά την 30η Μαρτίου 2020, θα μπορούν να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για αναστολή των δόσεων και των τόκων.

 

  1. Υπάρχει κατώτατο όριο αναφορικά με το ποσό της καθυστέρησης που μπορεί να παρουσιάζει κάποιος δανειολήπτης;

Πρόσωπα που διατηρούσαν πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες κατά την 29η Φεβρουαρίου 2020 είχαν πέραν των 30 ημερών σε καθυστέρηση, μπορούν να αποστείλουν αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναστολή της αποπληρωμής των δόσεων και των τόκων, νοουμένου ότι οι συνολικές καθυστερήσεις στο επίπεδο του χρηματοοικονομικού οργανισμού δεν υπερβαίνουν τα €100 για δάνεια λιανικής τραπεζικής και €500 για τα επιχειρηματικά δάνεια.

  1. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης της αναστολής της αποπληρωμής των δόσεων και των τόκων;

Η ημερομηνία έναρξης της αναστολής την αποπληρωμής των δόσεων και των τόκων είναι η 30η Μαρτίου του 2020.

  1. Αν υποβληθεί η αίτηση μετά τις 30 Μαρτίου 2020 αλλά εντός του χρονικού περιθωρίου που ορίζεται από το διάταγμα, δηλαδή μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020, μπορεί να γίνει αναδρομική αναστολή της αποπληρωμής των δόσεων και των τόκων από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό;

Ναι, οι δόσεις των πιστωτικών διευκολύνσεων που ήταν πληρωτέες από την 30η Μαρτίου 2020 και έπειτα και οι οποίες έχουν καταβληθεί από τον δανειολήπτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιστρέφονται από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό εφόσον το ζητήσει ο δανειολήπτης.

Στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν επιθυμεί την επιστροφή των ποσών αυτών, τότε τα ποσά παραμένουν ως πληρωμή έναντι των συμβατικών δόσεων για τις οποίες καταβλήθηκαν.

 

  1. Ο Νόμος και το Διάταγμα εφαρμόζονται και σε πιστωτικές διευκολύνσεις που διέπονται από το αλλοδαπό δίκαιο;

Ο Νόμος και το Διάταγμα εφαρμόζεται και σε όλες τις δανειακές συμβάσεις που συνομολογήθηκαν στην Κύπρο και οι οποίες διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο.

  1. Ο Νόμος και το Διάταγμα εφαρμόζονται στην περίπτωση των τρεχούμενων λογαριασμών;  

Η αναστολή της αποπληρωμής δόσεων και τόκων εφαρμόζεται σε όρια σε τρεχούμενους λογαριασμούς / παρατραβήγματα που δεν παρουσίαζαν υπερβάσεις πέραν των τριάντα ημερών κατά την 29ην Φεβρουαρίου 2020 ή παρουσίαζαν υπερβάσεις πέραν των 30 ημερών κατά την εν λόγω ημερομηνία αλλά έχουν ακολούθως διευθετηθεί με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν υπερβάσεις πέραν των 30 μερών κατά την 30η Μαρτίου 2020.

O τόκος συσσωρεύεται αλλά δεν κεφαλαιοποιείται κατά τη διάρκεια της αναστολής. Ο τόκος συσσωρεύεται και θα κεφαλαιοποιηθεί με τη λήξη της αναστολής. Επίσης, τρεχούμενοι λογαριασμοί στους οποίους εφαρμόζεται ο Νόμος και το Διάταγμα και οι οποίοι λήγουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 θα ανανεώνονται αυτόματα για περίοδο 9 μηνών.

  1. Τι συμβαίνει στην περίπτωση της εφαρμογής του Νόμου και του Διατάγματος όσον αφορά Κοινοπρακτικά Δάνεια;  

Στις περιπτώσεις Κοινοπρακτικών Δανείων όταν οι δανειστές είναι χρηματοοικονομικοί οργανισμού που εμπίπτουν στην ερμηνεία του Νόμου, τότε ο δανειολήπτης θα επικοινωνεί με τον Διοργανωτή (Arranger) χρηματοοικονομικό οργανισμό, ο οποίος θα αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο κοινοπρακτικό δάνειο χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Η αναστολή θα δεσμεύει όλους τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Σημειώνεται ότι εάν στους δανειστές περιλαμβάνονται οργανισμοί που δεν καλύπτονται από την ερμηνεία του χρηματοοικονομικού οργανισμού με βάση το Νόμο τότε δεν εφαρμόζεται το Διάταγμα εκτός της περίπτωσης που οι εν λόγω οργανισμοί αποδεχτούν την αναστολή.

  1. Για πόσο παρατείνεται η περίοδος αναστολής της αποπληρωμής δόσεων και τόκων;

Το σύνολο των τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος αποπληρωμής τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του δανείου και το σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων που θα ανασταλούν δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά, εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

Τονίζεται ότι, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία λήξης του Διατάγματος, επαναρχίζει η καταβολή των δόσεων και των τόκων σύμφωνα με τους όρους της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης και παράλληλα η περίοδος αποπληρωμής θεωρείται ότι έχει αυτομάτως επιμηκυνθεί για όση περίοδο χρειάζεται για να αποπληρωθεί τελικώς το κεφάλαιο και οι τόκοι ούτως ώστε να μην διαφοροποιηθούν οι δόσεις μετά την 01 Ιανουαρίου 2021, αλλά να συνεχίζει το δάνειο να εξυπηρετείται σύμφωνα με τους όρους της υφιστάμενης σχετικής δανειακής σύμβασης.

Στις περιπτώσεις όλων των δανείων με εφάπαξ πληρωμή (bullet payment) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, η αναστολή έχει διάρκεια εννέα μηνών από την ημερομηνία που θα ήταν συμβατικά πληρωτέα η δόση.

Στις περιπτώσεις όλων των δανείων με εποχιακή καταβολή των δόσεων, οι δόσεις που θα καταβάλλονταν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και οι οποίες θα ανασταλούν θα καταβληθούν την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2021 και θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στις ίδιες χρονικές περιόδους εκάστου έτους στο μέλλον μέχρι εξόφλησης του δανείου.

 10. Υπάρχει η δυνατότητα για κάποιον δανειολήπτη που εγκρίθηκε για αναστολή δόσεων και τόκων από το πιστωτικό του ίδρυμα με βάση το σχετικό Διάταγμα, να διακόψει νωρίτερα από την 31/12/2020 την αναστολή δόσεων και τόκων, εφόσον οι οικονομικές του δυνατότητες του το επιτρέψουν;

Σύμφωνα με το Διάταγμα, παρά την αναστολή και κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτής, ο δανειολήπτης διατηρεί την ευχέρεια, με σχετική ενημέρωση προς το χρηματοοικονομικό οργανισμό, να καταβάλει ή να καταβάλλει εθελοντικά οποιοδήποτε ποσό ή ποσά έναντι ή προς εξόφληση των δόσεων και/ή των τόκων οι οποίοι θα καθίσταντο πληρωτέες/ πληρωτέοι δυνάμει των όρων της σχετικής συμφωνίας πιστωτικής διευκόλυνσης και το ποσό ή τα ποσά αυτά τεκμαίρεται/ονται ως προπληρωμή έναντι του αναθεωρημένου προγράμματος αποπληρωμής όπως αυτό περιγράφεται στην δεύτερη παράγραφο της απάντησης της ερώτησης 9 πιο πάνω.

11. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες εκτός Δημοκρατίας με δάνεια που παραχωρήθηκαν από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στη Δημοκρατία εμπίπτουν ή όχι εντός του πεδίου εφαρμογής του πιο πάνω νόμου και Διατάγματος για την αναστολή δόσεων και τόκων;

Επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη εκτός Δημοκρατίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και του Διατάγματος, νοουμένου ότι:

α) το δάνειο παραχωρήθηκε από χρηματοοικονομικό οργανισμό που εμπίπτει στην ερμηνεία του Νόμου, και

β) το δάνειο είτε δεν παρουσίαζε καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών καθυστέρηση κατά την 29ην Φεβρουαρίου 2020 είτε αν και παρουσίαζε καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών στις 29 Φεβρουαρίου 2020 έχουν ακολούθως διευθετηθεί οι δόσεις με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν δόσεις σε καθυστέρηση πέραν των 30 μερών κατά την 30η Μαρτίου 2020 είτε αν την 29η Φεβρουαρίου 2020 το δάνειο είχε πέραν των 30 ημερών σε καθυστέρηση, οι συνολικές καθυστερήσεις στο επίπεδο του χρηματοοικονομικού οργανισμού να μην υπερβαίνουν τα €100 για δάνεια λιανικής τραπεζικής και €500 για τα επιχειρηματικά δάνεια, και

γ) υποβλήθηκε σχετική γραπτή δήλωση στον χρηματοοικονομικό οργανισμό.

 

Related Articles