Loading...
 
Home  |  Ministry of Finance

Ex-Ministers of Finance

A/A                     NAME                                 PERIOD


1     Reginos Theoxaris                    16.08.60 – 01.07.62
2     Renos Solomides                       02.07.62 – 23.06.68
3     Andreas Chr. Patsalides           24.06.68 – 31.10.79
4     Afxentios Afxentiou                   01.11.79 – 19.04.82
5     Simos G. Vasiliou                      20.04.82 – 06.01.85
6     Constantinos Kittis                    07.01.85 – 28.07.85
7     Christos D. Mavrellis                 01.08.85 – 27.02.88
8     George Syrimis                          28.02.88 – 27.02.93
9     Fedros Economides                  28.02.93 – 06.11.94
10   Christodoulos Christodoulou  07.11.94 – 18.03.99
11   Takis M. Klerides                       19.03.99 – 28.02.03
12   Markos Kyprianou                     01.03.03 – 18.05.04
13   Makis Keravnos                         19.05.04 – 30.08.05
14   Michael Sarris                             31.08.05 -  28.02.08
15   Charilaos G. Stavrakis               29.02.08 -  05.08.11
16   Kikis Kazamias                           06.08.11  - 23.03.12
17   Vassos Shiarly                            24.03.12  - 01.03.13
18   Michael Sarris                             02.03.13 -  02.04.13

Announcements

Press Office