Loading...
 
Home  |  Legislation/ Decrees   |  Financial / Banking

Financial / Banking

Διατάγματα που εκδοθήκαν δυνάμει του περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμου του 2017

Ο Περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμος του 2020

Tο περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού Διάταγμα του 2019

Ο περί Ποινικών Κυρώσεων για την Κατάχρηση της Αγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν. 107(I)/2019)

Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν. 106(I)/2019)

Ν. 57(I)/2019 - Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν. 29(I)/2019)

Ο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2019 (Ν. 33(I)/2019)

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος

Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν. 73(I)/2019)

Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικοί) Νόμοι

Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν. 133(I)/2018)

Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2018 (Ν.124(Ι)/2018)

Ο περί Τιτλοποιήσεων Νόμος του 2018 (Ν. 88(I)/2018)

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν. 87(I)/2018)

Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν. 86(I)/2018)

Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018 (Ν. 85(I)/2018)

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018 (Ν. 83(I)/2018)

Ο περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με Κάρτες Νόμος του 2018 (Ν. 77(I)/2018)

Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν. 41(I)/2018)

Νομοθεσίες για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων όπως δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα στις 13/07/2018

Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νομός

Ο περί Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

Ο περί της εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

Οδηγία ΟΔ87-01 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικοί) Νόμοι

Announcements

Press Office